معرفی دومین جشنواره مهردانه؛ یزد از ١٩ تا ٢١ آبان ماه | فیلم

معرفی دومین جشنواره مهردانه؛ یزد از ١٩ تا ٢١ آبان ماه

برگزارکنندگان جشنواره مهردانه که به تازگی تندیس برترین رویداد گردشگری کشور را از رئیس جمهور دریافت کرده اند، دومین دوره جشنواره مهردانه روزهای ۱۹ تا ۲۱ آبان ماه در روستای زرتشتی نشین مبارکه برگزار می شود، این در حالی است که روز پنجم مهر ماه و در همایش روز جهانی گردشگری، در حضور رئیس جمهور، این جشنواره به عنوان برتر در حوزه مدیریت رویدادهای گردشگری دست یافت.

(۲۲)