تصاویر زیبا و رویایی از دیدنی های مازندران | فیلم

تصاویر زیبا و رویایی از دیدنی های مازندران

این فیلم بی نظیر از جاذبه های رویایی طبیعت مازندران را از دست ندهید؛ طبیعت بکر و رویاگونه ی مازندران را می توان کاملا حس کرد.

تایم لپس فوق العاده زیبا از طبیعت مازندران؛ کاری از هنرمند هادی محسن تبار. این هنرمند برای تولید این کلیپ یک سال و نیم وقت گذاشته است.

نام کلیپ: در جستجو زیبایی   Searching For Beauty

(۳۰۹۱)