آشنایی با جشنواره ستون های مقدس در ژاپن | فیلم

آشنایی با جشنواره ستون های مقدس در ژاپن

جشنواره ستون های مقدس در ژاپن، از عجیب ترین جشنواره های دنیا می باشد. صحنه های این فیلم شاید برای بعضی افراد دلخراش باشد چون بعضی افراد در حین برگزاری آیین جشنواره به زیر کنده های بزرگ و عظیم درخت می روند و احتمال جراحات شدید و مرگ نیز وجود دارد.

اگر فکر می کنید سوار یک کنده بزرگ شدن و سر خوردن از یک کوه شیب دار یک راه فوق العاده برای گذراندن یک بعدازظهر بهاری است، پس فستیوال اونباشیرا (Onbashira) در ژاپن برای شماست. این جشنواره هر ۶ سال یکبار در ناگانو ژاپن برگزار می شود و شامل حرکت کنده های عظیم در مسیرهای سخت می شود که کاملا با دست و با کمک طناب های ضخیم بافته شده و گاهی با نیروی گرانش زمین که این کنده ها را به سمت پایین تپه می کشد، انجام می شود. جالب است بدانید ۱۲۰۰ سال است که این مراسم بی وقفه انجام می شود.  اونباشیرا دو بخش به نام های یاماداشی و ساتوبیکی دارد که به ترتیب در ماه های آوریل و مه برگزار می شود. یاماداشی شامل قطع و حمل نقل کنده های درخت می شود که هرکدام ممکن است بیش از ۱۰ تن وزن داشته باشند. کنده ها با طناب بسته شده و توسط مردان به بالای کوه یا تپه برده می شود و سپس سوارش می شوند. این رویداد بسیار خطرناک است. بخش دوم یعنی ساتوبیکی به این صورت است که کنده را به صورت تشریفاتی بالای جایی می برند که شرکت کنندگان دوباره سوار بر آن می شوند آواز می خوانند و آن را روی هوا می برند. شرکت کنندگان هر دو رویداد اغلب مجروح و حتی کشته می شوند، اما با وجود خطرات آشکارش آن را با آواز و موسیقی و لباس های رنگی جشن می گیرند.

(۸۷)


87
بازدیدها