گرمابه تاریخی نوقه از آثار دوران صفویه در استان اصفهان | فیلم

گرمابه تاریخی نوقه از آثار دوران صفویه که بسیار زیبا و با روش معماری قشنگی در ۴۰۰ سال پیش ساخته شده و اکنون به عنوان موزه بادرود مورد بازدید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

بادرود شهری در مرکزیت بخش امامزاده است که از توابع شهرستان نطنز در استان اصفهان ودر ۶۰ کیلومتری شرق کاشان و ۵۵ کیلومتری غرب در مرکز جغرافیایی کشور ایران و در کوهپایه شمالی رشته کوه کرکس قرار دارد

حمام | تگ

این مکان از توابع شهرستان نطنز در استان اصفهان ودر ۶۰ کیلومتری شرق کاشان و ۵۵ کیلومتری غرب در مرکز جغرافیایی کشور ایران و در کوهپایه شمالی رشته کوه کرکس قرار دارد | تگ

(۲۲۷)