موزه مردم شناسی برزک در استان کاشان | فیلم

موزه مردم شناسی برزک که بیش از ۱۱ سال از تاسیس آن می گذرد در موضوع صنایع دستی، مردم شناسی و گرد آوری اشیای قدیمی فعالیت می کند و دارای بیش از ۶۰۰ شی تاریخی است که درب مسجد جامع موجود در آن به عنوان قدیمی ترین اثر به تاریخ ۷۰۵ هجری می باشد.قدمت این خانه که به موزه مردم شناسی برزک تبدیل شده که به دوره زندیه می رسد و با توجه به معماری سنتی محل ساخته شده پس از خرید این بنا و تملک آن توسط شهرداری شهر برزک، تغییر یافته و به موزه مردم شناسی این شهر تبدیل شده. موزه مردم شناسی، در دو طبقه با حیاطی طویل و باریک و با شیبی ملایم از شمال به جنوب شکل گرفته و علاوه بر بنای تاریخی خود موزه، گردشگران می توانند شاهد دستگاه های بافندگی قدیمی همچون دستگاه گلیم بافی، دستگاه چادرشب بافی، دستگاه قالیبافی، درب چوبی مسجد جامع و بیش از ۴۵۰ اثر باقی مانده و قدیمی از گذشتگان باشند. این اثر در تاریخ ۱۴ / ۱۲ / ۸۵ به شماره ۱۷۸۱۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و با همت و مدیریت پژوهشگر میراث فرهنگی، خانم جهانی، پذیرای گردشگران است.

موزه برزک | تگ

قدمت این خانه که به موزه مردم شناسی برزک تبدیل شده که به دوره زندیه می رسد و با توجه به معماری سنتی محل ساخته شده پس از خرید این بنا و تملک آن توسط شهرداری شهر برزک، تغییر یافته و به موزه مردم شناسی این شهر تبدیل شده | تگ

 

موزه بزرک | تگ

موزه مردم شناسی، در دو طبقه با حیاطی طویل و باریک و با شیبی ملایم از شمال به جنوب شکل گرفته و علاوه بر بنای تاریخی خود موزه، گردشگران می توانند شاهد دستگاه های بافندگی قدیمی همچون دستگاه گلیم بافی، دستگاه چادرشب بافی، دستگاه قالیبافی، درب چوبی مسجد جامع و بیش از ۴۵۰ اثر باقی مانده و قدیمی از گذشتگان باشند | تگ

(۱۰۱)