حمام تاریخی عبدالخالق در شهر سنندج | فیلم

این حمام در ضلع شرقی راسته بازار سنندج قرار دارد. تاریخ ساخت آن دقیقا مشخص نیست و احتمالا به دوره قاجاریه تعلق دارد. حمام دارای فضاهای مختلفی است که در بیشتر حمام های استان نیز دیده می شود.

آب لازم برای این حمام از آب جاری قنات های شهر تامین می شود. ارتفاع سقف این حمام نسبتا بلند است و ستون های چهارگوش سنگی، آب نما،حجره ها، رخت کن،‌ گرم خانه،‌ خلوتی ها،‌ سرویس و خزینه آن تابع اسلوب حمام سازی ایرانی در دوره صفوی است.

تزیینات معماری این بنا مشخص نیست، زیرا سطح دیوار آن با سیمان و کاشی جدید اندود شده است، ولی گفته می شود این حمام دارای تزیینات آهک بری که در شهر سنندج بسیار رواج داشته. این بنا با حمام وکیل الملک‌ در شهر سنندج قابل مقایسه است و اکنون در تملک میراث فرهنگی استان کردستان قرار دارد.

(۱۶۸)