رود زیبای زهره در استان خوزستان | فیلم

آب این رودخانه هنگام گذر از ماهور میلاتی و تپه ماهورهای گچسار آن، با دریافت سرشاخه هایی که آب آن عمدتا تلخ است، دارای املاحی می شود و آب آن را تلخ کرده که برای آشامیدن چندان مناسب نیست.

بررسی جغرافیای مسیر رود، سرشاخه ها، و نگاهی به تاثیر آن بر زندگی مردم کناره های رود و تاریخ گذشته آن نمایش زندگی عشایر، روستاییان در کنار پرندگان و دیگر جانداران، تاثیرات آدمی بر منطقه (ساخت سد ها و آب بندها)، از موضوعات این مستند است.

اما موضوع محوری فیلم بررسی زندگی و حیات گیاهی و جانوری سرزمین های پیرامونی این رودخانه و سرشاخه های تلخ و شیرین آن، با نمایش چشم اندازهای زیبای چهارفصل مسیر، نماهای هوایی، و زیرآبی است. همانگونه که پیداست، جغرافیای کار استان های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، و خوزستان را دربر می گیرد.

مناطقی که در این مستند بررسی می شوند شهرستان های سپیدان، رستم، ممسنی، بویراحمد، چرام، کهگیلویه، باشت، گچساران، بهبهان و هندیجان را شامل می شود. سرچشمه این رودخانه در سپیدان فارس و چشمه های شش پیر است و با دریافت شاخه رودشیر در مرز ممسنی و سپیدان، چهره یک رودخانه را پیدا می کند. و با دریافت چند شاخه دیگر در پایان مرز جاوید ممسنی با نام فهلیان به ماهور ممسنی و مرز گچساران می رسد و در نزدیکی مرز رستم و باشت نیز شاخه ی بزرگ دیگری را که از بویراحمد سرچشمه گرفته از تنگ شیو و گجستان گذشته است دریافت می کند.

رود زهره نام خود را هنگام رسیدن به مرز مشترک ماهور ممسنی با گچساران پیدا می کند. زهره با دریافت شاخه بزرگ دیگری که از کهگیلویه می آید، یعنی خیرآباد، به استان خوزستان می رسد. و با گذشتن از شهرستان بهبهان و رسیدن به شهرستان هندیجان، با نام هندیجان به خلیج فارس می ریزد

 

 

رود زهره در شهر هندیجان | تگ

آب این رودخانه هنگام گذر از ماهور میلاتی و تپه ماهورهای گچسار آن، با دریافت سرشاخه هایی که آب آن عمدتا تلخ است، دارای املاحی می شود و آب آن را تلخ کرده که برای آشامیدن چندان مناسب نیست | تگ

 

 

رود زهره | تگ

شهرستان های سپیدان، رستم، ممسنی، بویراحمد، چرام، کهگیلویه، باشت، گچساران، بهبهان و هندیجان را شامل می شود | تگ

(۸۵)


85
بازدیدها