کاروانسرای سن سن مربوط به دوره صفوی در شهر کاشان | فیلم

کاروانسرای سن سن مربوط به دوره صفوی است و در ۴۰ کیلومتری جادهٔ شاهراه قم به کاشان شهرستان کاشان بین دو روستای آب شیرین و مشکان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۶۴ با شمارهٔ ثبت ۱۶۷۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.این بنا از نظر معمارى جزو کاروان‌سراهاى حیاط‌دار چهار ایوانى و به شکل مربع است. مصالح بنا، گل و خشت و آجرهایى به ابعاد ۴×۲۰×۲۰ و ۵×۲۶×۲۶ و ۴×۲۴×۲۴ سانتى‌متر است.

در داخل نیم‌تاق سردر، تزئینات آجرى مشتمل بر پاباریک سوسنى و شاپرک‌ها تعبیه شده است و در لچکى‌ها نیز، خفته و راستهٔ‌ آجرى تزئینات بنا را تشکیل مى‌دهند. نماى خارجى جبههٔ ‌جنوب شرقى که سردرِ ورودى در وسط آن قرار دارد، از ۱۴ طاق‌نما تشکیل شده است که آخرین طاق‌نماى آن کوچک‌تر از بقیه است. در وسط جزرها و سکوهاى آن‌ها، آثار جاى بستن حیوانات دیده مى‌شود. نماى خارجى سایر جبهه‌ها، ساده و آجرى است. دالان و ورودى که مشتمل بر سه دهانه تاق و چشمه است، از طرفین به اصطبل‌ها راه دارد. فضاى داخلى، در هر چهار طرف، اتاق‌هایى دارد که تعداد آن‌ها در هر جبهه ۶ اتاق است. کاروانسرای تاریخی سن سن، از جمله کاروانسراهای بزرگ و معتبر می باشد که بر سر راه ری و قم به کاشان واقع شده و در گذشته از کاروانسراهای معروف این راه بوده است.

بنایی که دارای سردر معظم و با شکوهی است که در چهار طرف حیاط آن اتاق‌های زیبا وجود دارد. این کاروانسرا که مربوط به دوره صفوی است، در سال ۱۳۶۴ به شماره ۱۶۷۷ در فهرست آثارملی کشور قرار گرفت. در سفرتان با تور اصفهان ، بازدید از آثار تاریخی اصفهان را از دست ندهید کاروانسرای سن سن که از دیدنی های اصفهان به شمار می رود، از نظر معماری جزو کاروان‌سراهای حیاط‌دار چهار ایوانی و به شکل مربع است. مصالح بنا، گل و خشت و آجرهایی به ابعاد ۴×۲۰×۲۰ و ۵×۲۶×۲۶ و ۴×۲۴×۲۴ سانتى‌متر است.

در داخل نیم‌تاق سردر، تزئینات آجری مشتمل بر پاباریک سوسنی و شاپرک‌ها تعبیه شده است و در لچکی‌ها نیز، خفته و راسته‌ آجری تزئینات بنا را تشکیل می‌دهند. نمای خارجی جبهه ‌جنوب شرقی که سردرِ ورودی در وسط آن قرار دارد، از ۱۴ طاق‌نما تشکیل شده است که آخرین طاق‌نمای آن کوچک‌تر از بقیه است. در وسط جزرها و سکوهای آن‌ها، آثار جای بستن حیوانات دیده می‌شود. نمای خارجی سایر جبهه‌ها، ساده و آجری است. دالان و ورودی که مشتمل بر سه دهانه تاق و چشمه است، از طرفین به اصطبل‌ها راه دارد. فضای داخلی، در هر چهار طرف، اتاق‌هایی دارد که تعداد آن‌ها در هر جبهه ۶ اتاق است. اخیرا کاروانسرای تاریخی روستای سن سن با هزینه ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار مرمت شده است

 

کاشان | تگ

در داخل نیم‌تاق سردر، تزئینات آجرى مشتمل بر پاباریک سوسنى و شاپرک‌ها تعبیه شده است و در لچکى‌ها نیز، خفته و راستهٔ‌ آجرى تزئینات بنا را تشکیل مى‌دهند. | تگ

 

کاروانسرای سن سن | تگ

نماى خارجى جبههٔ ‌جنوب شرقى که سردرِ ورودى در وسط آن قرار دارد، از ۱۴ طاق‌نما تشکیل شده است که آخرین طاق‌نماى آن کوچک‌تر از بقیه است. در وسط جزرها و سکوهاى آن‌ها، آثار جاى بستن حیوانات دیده مى‌شود. نماى خارجى سایر جبهه‌ها، ساده و آجرى است. دالان و ورودى که مشتمل بر سه دهانه تاق و چشمه است، از طرفین به اصطبل‌ها راه دارد | تگ

(۱۷۱)


171
بازدیدها