سد مخزنی “دویرج” در استان ایلام | فیلم

اهداف این طرح شامل تامین آب کشاورزی حدود ۶٫۵۰۰ هکتار از زمین های دشت های دهلران و موسیان و همچنین تامین حق آب زمین های کشاورزی دشت موسیان به گستره ۴٫۱۸۰ هکتار پیش بینی شده است.

 

سد دویرج | تگ

اهداف این طرح شامل تامین آب کشاورزی حدود ۶٫۵۰۰ هکتار از زمینهای دشتهای دهلران و موسیان و همچنین تامین حق آب زمینهای کشاورزی دشت موسیان به گستره ۴٫۱۸۰ هکتار پیش بینی شده است | تگ

(۳۷۸)


378
بازدیدها