هنگ لانه، کوهی مرتفع و زیبا در استان کردستان | فیلم

هنگ لانه در مسیر قله کوه سلطان قرار دارد. یکی از شگفت انگیزترین مسیرهای کوهستانی است که زیبایی خیره کننده دارد. کوه هنگ لانه دره رویایی پر از رودها و آبشارهای بکر و زیبا دارد. پیادروی در تنگه های کوه هنگ لانه با صدای رود خروشان همراه لذت بخش اینجاست.

آبشارهای هنگ لانه در تمام فصول آب دارند. آبشارهای فروان و شگفتی های زیبای طبیعت را می توان در جای جای این کوه مشاهده کرد.

هنگ لانه در کردستان | تگ

زیبایی خیره کننده دارد. کوه هنگ لانه دره رویایی پر از رودها و آبشارهای بکر و زیبا دارد. پیادروی در تنگه های کوه هنگ لانه با صدای رود خروشان همراه لذت بخش اینجاست. | تگ

 

کوه هنگ لانه | تگ

آبشارهای هنگ لانه در تمام فصول آب دارند. آبشارهای فروان و شگفتی های زیبای طبیعت را می توان در جای جای این کوه مشاهده کرد. | تگ

 

(۲۰۱)