دشت دالانی الیگودرز دشتی پر از لاله‌های واژگون در استان لرستان | فیلم

مجموعه این مناظر چشم نواز و بی بدیل باعث شده همه ساله خیل عظیم گردشگران و دوستداران طبیعت از سراسر کشور به این منطقه سرازیر شوند. در این دشت زیبا ومنحصر به فرد دو نوع نادر از گلهای لاله واژگون به نامهای ‘سوسن چلچراغ’ و ‘اشک مریم’ با ارتفاعی بالغ بر ۱۲۰ سانتی متر می‌روید.
با ذوب شدن برف‌ها در دامنه کوههای منطقه دره دائی الیگودرز، هزاران لاله سرخ واژگون از بطن خاک سیاه می‌رویند و به سان نوزادان طبیعت در دامن دایه باد سرود زندگی آغاز می‌کنند.
رویش هزاران لاله واژگون در آوان هر بهار در دشت زیبای لاله‌های واژگون جلوه بی نظیر و کمیاب طبیعت گوناگون حیات وحش در ایران را نمایان می‌کند.
لاله واژگون برخلاف سایر گونه‌های لاله و سایر گل‌ها از ساقه به سوی زمین برگشته است و بدین سبب نامش را واژگون نهاده اند و برخی نیز به سبب آنکه درمیان گلبرگهایش همواره قطره آبی جاری است، بدان «گل اشک» نیز می‌گویند.
دشت دالانی الیگودرز | تگ

در این دشت زیبا ومنحصر به فرد دو نوع نادر از گلهای لاله واژگون به نامهای ‘سوسن چلچراغ’ و ‘اشک مریم’ با ارتفاعی بالغ بر ۱۲۰ سانتی متر می‌روید. | تگ

(۲۸۵)


285
بازدیدها