آبشار پلکانی سوله در دامنه مهراب استان لرستان | فیلم

آبشار سوله در دامنه مهراب کوه همواره از سوی مردم بومی منطقه به عنوان یکی از جاذبه های بکر مورد استقبال قرار می گیرد، جاذبه ای که نیازمند است با معرفی هر چه بیشتر زمینه جذب گردشگران از جای جای کشورمان فراهم شود.

دسترسی به این آبشار از مسیر زالی چند کیلومتر مانده به نورآباد؛ به ترتیب از روستاهای فرهادآباد، معصوم آباد، چراغ آباد، یوسف آباد، دم باغ، رضا آباد، عزیز کشته، گردکانه و سرمرنگ گذشته و پس از چند کیلومتر راهپیمایی به سمت کوه به آبشار سوله می رسیم.

ین آبشار در ارتفاع متغییر بین ۱۶۱۰ تا ۱۶۲۰ متر از سطح دریا قرار دارد.

ارتفاع تقریبی آبشار از سطح زمین های اطراف بالغ بر ۵۰ متر به صورت پلکانی از شکاف دره ای طولانی از کوه سرازیر می شود. عرض تاج بر اساس رسوب گذاری مسیر آب متغیر تا ۶ متر به نظر می رسد.

پوشش گیاهی منطقه جنگلی است که انواع درختان بومی از جمله بلوط، گلابی وحشی، مو، زالزالک و … دیده می شود. زمینهای اطراف تا دامنه کوه اغلب باغداری و به صورت محدود زیر کشت گندم و سیفی جات است.

آبشار سوله دلفان | تگ

 

(۵۵۸)


558
بازدیدها