آبشار عالیدره در شهر نوشهر | فیلم

روستای عالیدره در استان مازندران قسمت جنوب شهرستان نوشهر منطقه کجور واقع شده فاصله هوائی آن با شهر نوشهر حدود ۱۵ کیلومتر و با تهران ۷۵ کیلومتر میباشدراه ارتباطی ان با شهر چالوس ۴۰ کیلومتر و ۲۰ کیلومتر با جاده چالوس تهران فاصله دارد حاشیه روستای عالیدره از دو طرف وصل به جنگل طبیعی بوده واز دوطرف نیز به باغات ومزارع روستا وصل می‌باشد. ارتفاع روستای عالیدره ۱۳۸۰ متر بالاتر از سطح دریا می‌باشد وبه همین دلیل در فصل تابستان وبهار از هوای بسیار خنک ومناسبی برخوردار می‌باشد.

جمعیت ان در فصل تابستان حدود ۸۰۰ نفر ودرسایر فصول حدود ۴۰۰ نفر می‌باشد دارای مدرسه ابتدائی وراهنمائی بوده وهمچنین کتابخانه این روستا با بیش از۷۰۰۰ نسخه کتابهای مختلف یکی از بزرگترین کتابخانه‌های منطقه کجور محسوب می‌شود.

در مجاورت روستای عالیدره روستاهای حیرتو لشکنار و گندیسکلا که هر کدام حدود ۳ کیلومتر فاصله دارند قرار گرفته‌اند نام فامیلی حدود ۹۸ درصد اهالی این روستا نعیمائی عالی می‌باشد وحدود ۲۰۰ سال پیش از روستای کرکبود طالقان به این روستا مهاجرت نموده و تا چند سال قبل به کرکبودی مشهور بودند و ازنوادگان مولا نعیما می‌باشند.

تا ۱۰۰ سال پیش اکثر ساکنین این روستا ازعلما و فقها بوده ملا صالح کرکبودی ای از آخرین علمای این روستا و منطقه محسوب می‌گردد. شغل بیشتر اهالی کشاورزی ودامداری می‌باشد وکمتر از ۱۰ درصد کارهای دولتی دارند.

 

(۹۹۱)