پل شکسته تاریخی در روستای خسروآباد استان همدان | فیلم

این اثر در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۶ با شماره ثبت ۱۸۷۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

طاق های هر چهار چشمه جناغی است که تا بلندی ۱۵۵ سانتیمتر از تخته سنگ های لاشه‌ای، به ابعاد مختلف و با ملاط گچ ساخته شده و روی سنگ ها سه رج آجر چهارگوش چیده شده است.

به نظر می‌رسد که بعد از ساختن پایه‌ها، ابتدا قسمت‌های مرکزی طاق چشمه‌ها را ساخته‌اند و پس از آن، آجرهای افقی را چیده و پل را تمام کرده‌اند؛ زیرا این دو قسمت به هیچ طریقی درهم قفل و بست نشده است.

مصالح ساختمانی این پل آجرهایی به ابعاد ۵×۲۱×۲۱، سنگ لاشه‌هایی با ابعاد مختلف، سنگتراش، قلوه سنگ و گچ است. پل فاقد تزیینات بوده و فقط در وسط چشمه‌ها نوعی آجر کاری سنتی به شیوه نو در آن دیده می‌شود.

در ادوار مختلف تعمیرات موضعی روی آن انجام گرفته است. از بانی و موسس پل تا کنون اطلاعات دقیقی به دست نیامده است.

(۱۳۳)