پرنده مولتی روتر سوارم؛ پروازی متفاوت و هیجان انگیز | فیلم

پرنده مولتی روتر سوارم؛ پروازی متفاوت و هیجان انگیز

این مولتی روتر ۶۰۰۰ یورو ارزش داره .. فکر میکنم ۵۴ تا موتور داره که مجموعا ۱۶۸ کیلوگرم وزن رو میتونه بلند کنه. پرنده مولتی روتر سوارم (Swarm)؛ پروازی متفاوت و هیجان انگیز را تجربه کنید.

(۴۸)