جان گاسیر: مشکلات ناشی از «فناوری رو به کاهش» | فیلم

جان گاسیر: مشکلات ناشی از «فناوری رو به کاهش»

آفرین به فنآوری! این باعث می شود همه چیز برای همه بهتر شود! درسته؟ خب، نه اینطور نیست. هنگامی که یک فن آوری جدید، مانند کتاب های الکترونیکی و یا برنامه سلامتی، تنها در دسترس برخی از افراد قرار می گیرد، این موضوع عواقب ناخواسته برای همه ما در پی دارد. جان گاسیر عضو TED و سرمایه گذار فنآوری، ایده “فن آوری رو به کاهش” را عنوان کرده (اثرات مثبت رسیدن منافع از بالا به پائین درجامعه) و مثال‌های معتبری را بیان می کند از اینکه چگونه تکنولوژی جدید می تواند همه چیز را بدتر کند در صورتیکه بطوریکسان و برابردر جامعه مورد استفاده قرار نگیرد. به گفته وی، “نوآوری واقعی در پیدا کردن راه هایی است که شامل همه مردم شود.” عنوان این سخنرانی برگرفته از «اصل اقتصادی عرضه و تقاضا در جهت سودمندی شرکتهای کوچک» است.

(۶)