دفتر کار برقی و سیار نیسان | فیلم

دفتر کار برقی و سیار نیسان

نیسان، خودروساز ژاپنی، از طرح یک خودروی ون الکتریکی رونمایی کرده است که برای استفاده به عنوان دفتر کار سیار طراحی شده است و اقبلیت های جالبی دارد.

(۵۱)


51
بازدیدها