کفش‌های هوشمند نایک با قابلیت‌های کاربردی + فیلم

کفش‌های هوشمند نایک با قابلیت‌های کاربردی

کفش‌های هوشمند نایک که کار شما را بسیار راحت کرده‌اند.بند این کفش‌ها به صورت خودکار بسته می‌شود.

(۱۱۰۳)