کتانی هایی با بندهای هوشمند + فیلم

کتانی هایی با بندهای هوشمند

یک شرکت اروپایی، کفش های ورزشی را تولید کرده که بندهای آن به صورت هوشمندانه بسته می شوند. شرکت «نایک» در جدیدترین محصول خود، کفش های ورزشی را تولید کرده که در داخل آن یک سری حسگر قرار دارند و می توانند به صورت خودکار و در مواقع لازم اقدام به شل یا سفت کردن بند کتانی ها کنند.

در کنار این کتانی ها، دکمه ای وجود دارد که کاربر می تواند میزان سفت شدن بند کتانی را تنظیم کند. قرار است محصول جدید «نایک» از ۲۸ نوامبر، تقریبا دو ماه دیگر عرضه شود.

(۵۰۷)