سرو غذا روی میز رستوران با کوچکترین آشپز جهان + فیلم

سرو غذا روی میز رستوران با کوچکترین آشپز جهان

ابتکار یک رستوران در شگفت زده کردن مشتریانش پیش از سرو غذا با کمک فناوری. کوچکترین آشپز جهان میز رستورانش را تبدیل به گریل پروژکتور میکند. ابتکار استفاده از ویدیو پروژکتور در میز رستوران: سرو غذا روی میز رستوران با کوچکترین آشپز جهان.

(۴۷)


47
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>