تغییرات مدل ماشین طی صد سال + فیلم

تغییرات مدل ماشین طی صد سال

فیلمی جالب که نشان می دهد خودروها طی ۱۰۰ سال چه تغییراتی داشته اند.

(۴۳)


43
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>