نبرد مرگبار ربات های گلادیاتور | فیلم

نبرد مرگبار ربات های گلادیاتور بسیار حالب و هیجان انگیز است.

در این مسابقه یک یا چند ربات با هم وارد زمین مسابقه می‌شوند و با استفاده از نوع ابزاری که در طراحی آنها به کار رفته است با یکدیگر به مبارزه‌ای جدی می‌پردازند،تا دست آخر یکی از آنها از دور مبارزه خارج شود.این رباتها به انواع سلاح ضربه ای و برنده، آتش زن،شوکرهای الکتریکی و… مجهزند و سازنده ربات باید فکر مقابله با انواع حملات را کرده باشد.همچنین مبارزات تیمی و دسته ای نیز مسابقات متداول است که ربات های پرنده، چرخدار و کوبنده هر کدام نقشی در پیروزی تیم دارد.

(۴۹۷۷)


4,977
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>