ted talks

نقشه های اجتماعی که تقاطع ها و مناطق جدا شده شهری را نشان می دهند | فیلم

نقشه های اجتماعی که تقاطع ها و مناطق جدا شده شهری را نشان می دهند | فیلم

اگر فکر می‌کنید ایمیل‌هایتان محرمانه است، به این باورتان شک کنید | فیلم

اگر فکر می‌کنید ایمیل‌هایتان محرمانه است، به این باورتان شک کنید | فیلم

سوزان اتلینگر: با این حجم وسیع اطلاعات چه می کنیم | فیلم

سوزان اتلینگر: با این حجم وسیع اطلاعات چه می کنیم | فیلم

چگونه پویانمایی می تواند به دانشمندان در آزمودن فرضیاتشان کمک کند | فیلم

چگونه پویانمایی می تواند به دانشمندان در آزمودن فرضیاتشان کمک کند | فیلم

چگونه وب سایتهای بزرگ برای شما و برای یک میلیارد دیگر طراحی شده اند | فیلم

چگونه وب سایتهای بزرگ برای شما و برای یک میلیارد دیگر طراحی شده اند | فیلم

تام ووجک: اول به من بگویید چگونه نان برشته درست کنم | فیلم

تام ووجک: اول به من بگویید چگونه نان برشته درست کنم | فیلم

بحران عظیم نیروی کار در سال ۲۰۳۰- چطور حل این موضوع را آغاز کنیم | فیلم

بحران عظیم نیروی کار در سال ۲۰۳۰- چطور حل این موضوع را آغاز کنیم | فیلم

چه میزان برابری برای جهان می خواهید؛ شگفت زده خواهید شد | فیلم

چه میزان برابری برای جهان می خواهید؛ شگفت زده خواهید شد | فیلم

ناملایمات دوران کودکی بر روی بهداشت در تمام طول عمر اثر می گذارد | فیلم

ناملایمات دوران کودکی بر روی بهداشت در تمام طول عمر اثر می گذارد | فیلم

چگونه من عاشق جهان افسانه ای خودمان شدم | فیلم

چگونه من عاشق جهان افسانه ای خودمان شدم | فیلم

چگونه یاد بگیریم با زندگی درونی خود ارتباط برقرار کنیم | فیلم

چگونه یاد بگیریم با زندگی درونی خود ارتباط برقرار کنیم | فیلم

کسل کننده ترین برنامه تلویزیونی دنیا در عین حال به طرز مسخره ای اعتیادآور | فیلم

کسل کننده ترین برنامه تلویزیونی دنیا در عین حال به طرز مسخره ای اعتیادآور | فیلم

اختراع خارق العاده من، اول برای پدر بزرگم طراحی شده بود | فیلم

اختراع خارق العاده من، اول برای پدر بزرگم طراحی شده بود | فیلم

چگونه میکروب‌ها ما را آنچه که هستیم، می‌سازند | فیلم

چگونه میکروب‌ها ما را آنچه که هستیم، می‌سازند | فیلم

چطور برخی بچه ها را به دانشگاه سوق می دهیم و عده دیگری را به زندان | فیلم

چطور برخی بچه ها را به دانشگاه سوق می دهیم و عده دیگری را به زندان | فیلم

چگونه برای محافظت از زنان علیه کشتار ناموسی حمایت کردم | فیلم

چگونه برای محافظت از زنان علیه کشتار ناموسی حمایت کردم | فیلم

دنیا باید هرچه زودتر به این دلیل پنهان فقر توجه کند | فیلم

دنیا باید هرچه زودتر به این دلیل پنهان فقر توجه کند | فیلم

پاملا رونالد: موضوع تغییر ژنتیکی غذایمان | فیلم

پاملا رونالد: موضوع تغییر ژنتیکی غذایمان | فیلم

برای این قشر زنان، خواندن رفتاری شجاعانه است | فیلم

برای این قشر زنان، خواندن رفتاری شجاعانه است | فیلم

جنگجویان و عزاداران انقلاب اوکراین | فیلم

جنگجویان و عزاداران انقلاب اوکراین | فیلم