ted talks

سخنرانی های تد؛ آزمایش حیرت انگیز الکتریکی با گیاهانی که می‌شمارند | فیلم

سخنرانی های تد؛ آزمایش حیرت انگیز الکتریکی با گیاهانی که می‌شمارند | فیلم

سخنرانی های تد؛ زندگی برای رزومه یا مدح و ستایش |فیلم

سخنرانی های تد؛ زندگی برای رزومه یا مدح و ستایش |فیلم

سخنرانی های تد؛ آنچه درباره اعتماد درک نمى‌‌کنیم | فیلم

سخنرانی های تد؛ آنچه درباره اعتماد درک نمى‌‌کنیم | فیلم

سخنرانی های تد؛ تولید چرم و گوشت، بدون کشتن حیوانات | فیلم

سخنرانی های تد؛ تولید چرم و گوشت، بدون کشتن حیوانات | فیلم

سخنرانی های تد؛ آنچه می‌توانیم از کهکشان‌های دوردست بیاموزیم | فیلم

سخنرانی های تد؛ آنچه می‌توانیم از کهکشان‌های دوردست بیاموزیم | فیلم

سخنرانی های تد؛ چرا به ربات‌ها تکیه خواهیم کرد | فیلم

سخنرانی های تد؛ چرا به ربات‌ها تکیه خواهیم کرد | فیلم

سخنرانی های تد؛ عکس هایی که چهره ای جدید از طوفان نشان می‌دهند | فیلم

سخنرانی های تد؛ عکس هایی که چهره ای جدید از طوفان نشان می‌دهند | فیلم

سخنرانی های تد؛ چه چیز مغز انسان ویژه است | فیلم

سخنرانی های تد؛ چه چیز مغز انسان ویژه است | فیلم

سخنرانی های تد: آفریدن چیزهای ماندگار بوسیله هنر | فیلم

سخنرانی های تد: آفریدن چیزهای ماندگار بوسیله هنر | فیلم

سخنرانی های تد: برای تبدیل شدن به یک رهبر بزرگ چه چیزی لازم است | فیلم

سخنرانی های تد: برای تبدیل شدن به یک رهبر بزرگ چه چیزی لازم است | فیلم

سخنرانی های تد؛ پیدایش یک روش جدید برای برپایی جنگ با گسترش اینترنت | فیلم

سخنرانی های تد؛ پیدایش یک روش جدید برای برپایی جنگ با گسترش اینترنت | فیلم

سخنرانی های تد؛ چرا در چرنوبیل می‌مانید، براى اینکه خانه ماست | فیلم

سخنرانی های تد؛ چرا در چرنوبیل می‌مانید، براى اینکه خانه ماست | فیلم

سخنرانی های تد؛ شش قانون برای ساده سازی کارهای پیچیده | فیلم

سخنرانی های تد؛ شش قانون برای ساده سازی کارهای پیچیده | فیلم

سخنرانی های تد؛ادوارد اسنودن: چگونه اینترنت را پس بگیریم | فیلم

سخنرانی های تد؛ادوارد اسنودن: چگونه اینترنت را پس بگیریم | فیلم

سخنرانی های تد؛ زیبایی و تنوع زندگی مسلمانان | فیلم

سخنرانی های تد؛ زیبایی و تنوع زندگی مسلمانان | فیلم

سخنرانی تد؛ مردی که قصد داشت پدر خود را بکشد | فیلم

سخنرانی تد؛ مردی که قصد داشت پدر خود را بکشد | فیلم

سخنرانی های تد؛ نسل جدید سوزن و سرنگ های پزشکی | فیلم

سخنرانی های تد؛ نسل جدید سوزن و سرنگ های پزشکی | فیلم

جو مدیتا: توالت بهتر، زندگی بهتر | فیلم

جو مدیتا: توالت بهتر، زندگی بهتر | فیلم

چرا زندگی زنان بلند پرواز مانند افراد معمولی نیست | فیلم

چرا زندگی زنان بلند پرواز مانند افراد معمولی نیست | فیلم

چگونه در هر سنی که هستیم عاشقانه زندگی کنیم | فیلم

چگونه در هر سنی که هستیم عاشقانه زندگی کنیم | فیلم