یارانه نقدی

تغییر قیمت ۴ قلم کالا در طرح اصلاح یارانه | فیلم

تغییر قیمت ۴ قلم کالا در طرح اصلاح یارانه | فیلم

رئیس سازمان برنامه و بودجه: به دنبال توزیع عادلانه یارانه‌ها و مبارزه جدی با فقر هستیم | فیلم

رئیس سازمان برنامه و بودجه: به دنبال توزیع عادلانه یارانه‌ها و مبارزه جدی با فقر هستیم | فیلم

دولت و مجلس در حوزه اصلاح یارانه ها اتفاق نظر دارند | فیلم

دولت و مجلس در حوزه اصلاح یارانه ها اتفاق نظر دارند | فیلم

رئیس جمهور: کمک هزینه معیشتی تا زمان عرضه کالابرگ الکترونیکی پرداخت می شود | فیلم

رئیس جمهور: کمک هزینه معیشتی تا زمان عرضه کالابرگ الکترونیکی پرداخت می شود | فیلم

محسن رضایی: یارانه کالاهای اساسی در۲ماه اول به صورت نقد با کالابرگ در اختیار مردم قرار می‌گیرد | فیلم

محسن رضایی: یارانه کالاهای اساسی در۲ماه اول به صورت نقد با کالابرگ در اختیار مردم قرار می‌گیرد | فیلم

نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پرداخت یارانه و مبلغ آن | فیلم

نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پرداخت یارانه و مبلغ آن | فیلم

ثبت نام از افراد جدید برای پرداخت یارانه نقدی و معیشتی در سال آینده | فیلم

ثبت نام از افراد جدید برای پرداخت یارانه نقدی و معیشتی در سال آینده | فیلم

آخرین یارانه امسال ۲۶ اسفند واریز می شود | فیلم

آخرین یارانه امسال ۲۶ اسفند واریز می شود | فیلم

سخنگوی دولت: یارانه در سال آینده به همین روال پرداخت می شود | فیلم

سخنگوی دولت: یارانه در سال آینده به همین روال پرداخت می شود | فیلم

طبق بودجه پیشنهادی دولت چه کسانی می‌توانند یارانه نقدی بگیرند | فیلم

طبق بودجه پیشنهادی دولت چه کسانی می‌توانند یارانه نقدی بگیرند | فیلم

توضیحات وزیر کار و رفاه در مورد سرنوشت یارانه اقشار نیازمند و ضعیف | فیلم

توضیحات وزیر کار و رفاه در مورد سرنوشت یارانه اقشار نیازمند و ضعیف | فیلم

یارانه نقدی این ماه چه زمانی پرداخت می‌شود؟

یارانه نقدی این ماه چه زمانی پرداخت می‌شود؟

اخراجی‌های فهرست یارانه

اخراجی‌های فهرست یارانه

یارانه نقدی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر قطع شد

یارانه نقدی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر قطع شد