گینس

رکورد گینس بیشترین بلند کردن تخم مرغ با فوت | فیلم

رکورد گینس بیشترین بلند کردن تخم مرغ با فوت | فیلم

رکورد بیشترین گل زده در یک دقیقه در فوتبال آمریکایی | فیلم

رکورد بیشترین گل زده در یک دقیقه در فوتبال آمریکایی | فیلم

بلندترین خر جهان | فیلم

بلندترین خر جهان | فیلم

کوتاه‌ترین گاو جهان | فیلم

کوتاه‌ترین گاو جهان | فیلم

بلندترین اسب جهان | فیلم

بلندترین اسب جهان | فیلم

رکورد ساخت بزرگترین قلعه ماسه‌ای | فیلم

رکورد ساخت بزرگترین قلعه ماسه‌ای | فیلم

رکورد بالاترین ارتفاع غوطه ور کردن بیسکوئیت در قهوه | فیلم

رکورد بالاترین ارتفاع غوطه ور کردن بیسکوئیت در قهوه | فیلم

رکورد شعبده بازی در آسمان | فیلم

رکورد شعبده بازی در آسمان | فیلم

رکورد سریعترین حمل دو یخچال ساید بای ساید | فیلم

رکورد سریعترین حمل دو یخچال ساید بای ساید | فیلم

رکورد پوشیدن بیشترین تیشرت خیس | فیلم

رکورد پوشیدن بیشترین تیشرت خیس | فیلم

رکورد خوردن بیشترین همبرگر در ۳ دقیقه | فیلم

رکورد خوردن بیشترین همبرگر در ۳ دقیقه | فیلم

رکورد گینس بلندترین پرش ایستاده | فیلم

رکورد گینس بلندترین پرش ایستاده | فیلم

رکورد گینس برای خوردن بیشترین همبرگر | فیلم

رکورد گینس برای خوردن بیشترین همبرگر | فیلم

رکورد گینس بیشترین تعداد شمع روشن روی کیک | فیلم

رکورد گینس بیشترین تعداد شمع روشن روی کیک | فیلم

بزرگترین شیرینی ناپلئونی | فیلم

بزرگترین شیرینی ناپلئونی | فیلم

شکستن رکورد گینس بلندترین پرتاب توپ | فیلم

شکستن رکورد گینس بلندترین پرتاب توپ | فیلم

گران‌ترین دوربین جهان | فیلم

گران‌ترین دوربین جهان | فیلم

گل بسکتبالی از ارتفاع ۱۸۲ متری | فیلم

گل بسکتبالی از ارتفاع ۱۸۲ متری | فیلم

ثبت بزرگترین کلکسیون یادگاری بابانوئل در گینس | فیلم

ثبت بزرگترین کلکسیون یادگاری بابانوئل در گینس | فیلم

ثبت سردترین کنسرت جهان در گینس | فیلم

ثبت سردترین کنسرت جهان در گینس | فیلم