کفتار

حمله فیل عصبانی به پلنگ روی درخت | فیلم

حمله فیل عصبانی به پلنگ روی درخت | فیلم

بلعیده شدن کفتار توسط مار پایتون غول‌آسا | فیلم

بلعیده شدن کفتار توسط مار پایتون غول‌آسا | فیلم

هیاهوی کفتارها برای تصاحب شکار شیر | فیلم

هیاهوی کفتارها برای تصاحب شکار شیر | فیلم

تصاحب شکار پلنگ توسط گله کفتارهای گرسنه | فیلم

تصاحب شکار پلنگ توسط گله کفتارهای گرسنه | فیلم

فیل عصبانی پلنگ را از دست کفتارها نجات داد | فیلم

فیل عصبانی پلنگ را از دست کفتارها نجات داد | فیلم

نبرد یوزپلنگ با کفتار برای حفاظت از توله‌ها | فیلم

نبرد یوزپلنگ با کفتار برای حفاظت از توله‌ها | فیلم

مستند حیات وحش: نبرد شیرها و کفتارها برای تصاحب شکارگاه | فیلم

مستند حیات وحش: نبرد شیرها و کفتارها برای تصاحب شکارگاه | فیلم

حمله کفتارها به شیر ماده | فیلم

حمله کفتارها به شیر ماده | فیلم

حمله سگ‌های وحشی به کفتار تنها | فیلم

حمله سگ‌های وحشی به کفتار تنها | فیلم

مستند حیات وحش: تلاش شیرها برای حفظ قلمرو | فیلم

مستند حیات وحش: تلاش شیرها برای حفظ قلمرو | فیلم

کفتارها شیر نر را دوره می‌کنند تا شکارش را تصاحب کنند | فیلم

کفتارها شیر نر را دوره می‌کنند تا شکارش را تصاحب کنند | فیلم

زاد و ولد کفتارهای خالدار و زندگی اجتماعی آنها | فیلم

زاد و ولد کفتارهای خالدار و زندگی اجتماعی آنها | فیلم

صحنه‌هایی از زایمان کفتار در باغ وحش |‌ فیلم

صحنه‌هایی از زایمان کفتار در باغ وحش |‌ فیلم

روش‌های شکار در شکارچیان مختلف حیات وحش |‌ فیلم

روش‌های شکار در شکارچیان مختلف حیات وحش |‌ فیلم

وحشت گله کفتارها از حضور شیر نر و فرار آن ها | فیلم

وحشت گله کفتارها از حضور شیر نر و فرار آن ها | فیلم

دو شیر نر جوان به جان کفتار افتاده و او را تکه تکه می‌کنند | فیلم

دو شیر نر جوان به جان کفتار افتاده و او را تکه تکه می‌کنند | فیلم

تنبیه کفتارِ دزد توسط گله شیرهای خشمگین | فیلم

تنبیه کفتارِ دزد توسط گله شیرهای خشمگین | فیلم

رفتار جالب گوساله گاومیش و توله کفتار در اولین برخورد | فیلم

رفتار جالب گوساله گاومیش و توله کفتار در اولین برخورد | فیلم

صداهای عجیب و غریب در دنیای حیوانات | فیلم

صداهای عجیب و غریب در دنیای حیوانات | فیلم

کفتارها شکار چیتا را تصاحب کردند | فیلم

کفتارها شکار چیتا را تصاحب کردند | فیلم