کروکودیل

حمله نا فرجام کروکودیل و فرار گاومیش | فیلم

حمله نا فرجام کروکودیل و فرار گاومیش | فیلم

ایمپالای بدشانس شکار کروکودیل گرسنه شد | فیلم

ایمپالای بدشانس شکار کروکودیل گرسنه شد | فیلم

شکار پرنده از روی آب توسط کروکودیل گرسنه | فیلم

شکار پرنده از روی آب توسط کروکودیل گرسنه | فیلم

بلعیده شدن اسب آبی توسط تمساح‌های گرسنه | فیلم

بلعیده شدن اسب آبی توسط تمساح‌های گرسنه | فیلم

عبور خطرناک گورخرها و گاوهای وحشی از رودخانه نیل | فیلم

عبور خطرناک گورخرها و گاوهای وحشی از رودخانه نیل | فیلم

دعوای تمساح‌ها برای تکه تکه کردن گورخر | فیلم

دعوای تمساح‌ها برای تکه تکه کردن گورخر | فیلم

تلاش برای گرفتن تمساح هیبرید غول‌آسا در باغ وحش | فیلم

تلاش برای گرفتن تمساح هیبرید غول‌آسا در باغ وحش | فیلم

کروکودیل غول آسای ۵ متری به عنوان حیوان خانگی | فیلم

کروکودیل غول آسای ۵ متری به عنوان حیوان خانگی | فیلم

رهایی معجزه‌آسای غزال از آرواره‌های کروکودیل | فیلم

رهایی معجزه‌آسای غزال از آرواره‌های کروکودیل | فیلم

اسب آبی جوان که با کروکودیل شوخی می‌کند | فیلم

اسب آبی جوان که با کروکودیل شوخی می‌کند | فیلم

لک‌لک بدشانسی که شکار تمساح کیمن شد | فیلم

لک‌لک بدشانسی که شکار تمساح کیمن شد | فیلم

تمساح کیمن فرزندانش را از لانه به آب می‌اندازد | فیلم

تمساح کیمن فرزندانش را از لانه به آب می‌اندازد | فیلم

شکار شاه کبری توسط کروکودیل آب شور | فیلم

شکار شاه کبری توسط کروکودیل آب شور | فیلم

گاومیش‌های تشنه شکار تمساح گرسنه شدند | فیلم

گاومیش‌های تشنه شکار تمساح گرسنه شدند | فیلم

شکار سریع کانگورو توسط کروکودیل در کسری از ثانیه | فیلم

شکار سریع کانگورو توسط کروکودیل در کسری از ثانیه | فیلم

شکار بی‌رحمانه غزال توسط چند کروکودیل گرسنه | فیلم

شکار بی‌رحمانه غزال توسط چند کروکودیل گرسنه | فیلم

عاقبت کروکودیلی که وارد قلمرو اسب‌های آبی شد | فیلم

عاقبت کروکودیلی که وارد قلمرو اسب‌های آبی شد | فیلم

فیلم شکار شدن کروکودیل توسط جگوار

فیلم شکار شدن کروکودیل توسط جگوار

کروکودیلی که دست همنوع خود را کند و خورد | فیلم

کروکودیلی که دست همنوع خود را کند و خورد | فیلم

صحنه‌ی دلخراش از نبرد خونین بین پلنگ و کروکودیل‌ها | فیلم

صحنه‌ی دلخراش از نبرد خونین بین پلنگ و کروکودیل‌ها | فیلم