کرونا

رابطه دو سویه کرونا و بیماری اعصاب و روان | فیلم

رابطه دو سویه کرونا و بیماری اعصاب و روان | فیلم

تعدیل ۱۰ هزار پرستار طرحی | فیلم

تعدیل ۱۰ هزار پرستار طرحی | فیلم

واکسیناسیون دانش آموزان، اجباری یا اختیاری؟ | فیلم

واکسیناسیون دانش آموزان، اجباری یا اختیاری؟ | فیلم

ضرورت واکسیناسیون دانش آموزان و زائران اربعین | فیلم

ضرورت واکسیناسیون دانش آموزان و زائران اربعین | فیلم

رشد ۱۸ درصدی جهانی کرونا ویروس در ابتدای این هفته | فیلم

رشد ۱۸ درصدی جهانی کرونا ویروس در ابتدای این هفته | فیلم

کاهش تزریق واکسن و افزایش آمار ابتلای روزانه کرونا ویروس به بالای ۱۰۰۰ نفر | فیلم

کاهش تزریق واکسن و افزایش آمار ابتلای روزانه کرونا ویروس به بالای ۱۰۰۰ نفر | فیلم

ممکن است بعد از کرونا فرآیند بیمه سلامت با گرفتن هزینه انجام شود | فیلم

ممکن است بعد از کرونا فرآیند بیمه سلامت با گرفتن هزینه انجام شود | فیلم

افزایش ۲ برابری مبتلایان در موج ششم کرونا | فیلم

افزایش ۲ برابری مبتلایان در موج ششم کرونا | فیلم

امیکرون راحت تر از سایر گونه ها وارد سلول می شود | فیلم

امیکرون راحت تر از سایر گونه ها وارد سلول می شود | فیلم

هزینه درمان کرونا در پیک ششم چقدر است | فیلم

هزینه درمان کرونا در پیک ششم چقدر است | فیلم

پیک امیکرون حداقل چهار هفته طول می کشد | فیلم

پیک امیکرون حداقل چهار هفته طول می کشد | فیلم

بخش آی سی یو بیمارستان رسول اکرم در حال پر شدن است | فیلم

بخش آی سی یو بیمارستان رسول اکرم در حال پر شدن است | فیلم

الزام به تزریق واکسن در کودکان ۵ تا ۱۱ سال | فیلم

الزام به تزریق واکسن در کودکان ۵ تا ۱۱ سال | فیلم

هر علامتی از سرماخوردگی را اُمیکرون فرض کنید | فیلم

هر علامتی از سرماخوردگی را اُمیکرون فرض کنید | فیلم

هفته های آینده اُمیکرون در ایران شیوع پیدا می کند | فیلم

هفته های آینده اُمیکرون در ایران شیوع پیدا می کند | فیلم

کسانی که دو دوز واکسن زدند هم به امیکرون مبتلا می شوند | فیلم

کسانی که دو دوز واکسن زدند هم به امیکرون مبتلا می شوند | فیلم

شروط جدید ستاد کرونا برای فعالیت ۹ گروه شغلی | فیلم

شروط جدید ستاد کرونا برای فعالیت ۹ گروه شغلی | فیلم

«دلمیکرون» وجود خارجی ندارد | فیلم

«دلمیکرون» وجود خارجی ندارد | فیلم

شناسایی امیکرون در شهرهای تهران، مشهد، بابل، اصفهان و هرمزگان | فیلم

شناسایی امیکرون در شهرهای تهران، مشهد، بابل، اصفهان و هرمزگان | فیلم

رییس اداره پیشگیری از بیماری های واگیردار: همچنان سرماخوردگی کروناست | فیلم

رییس اداره پیشگیری از بیماری های واگیردار: همچنان سرماخوردگی کروناست | فیلم