کاندیدای ریاست جمهوری 96

قالیباف: دولتی از مردم با مردم و برای مردم | فیلم

قالیباف: دولتی از مردم با مردم و برای مردم | فیلم

صحبت های میرسلیم در رابطه با مطبوعات و رسانه ها در دولت | فیلم

صحبت های میرسلیم در رابطه با مطبوعات و رسانه ها در دولت | فیلم

میرسلیم: ریشه مفاسد و سرچشمه آنها از دستگاه اجرایی است | فیلم

میرسلیم: ریشه مفاسد و سرچشمه آنها از دستگاه اجرایی است | فیلم

میرسلیم: مبارزه برای رفع محرومیت و رسیدگی به محرومان | فیلم

میرسلیم: مبارزه برای رفع محرومیت و رسیدگی به محرومان | فیلم

قالیباف: پول هست اما آن جایی که باید باشد نیست | فیلم

قالیباف: پول هست اما آن جایی که باید باشد نیست | فیلم

قالیباف: بعضی خانواده های در آستانه فرو پاشی هستند | فیلم

قالیباف: بعضی خانواده های در آستانه فرو پاشی هستند | فیلم

قالیباف: ۱۰ درصد جمعیت کشور در فقر مطلق هستند | فیلم

قالیباف: ۱۰ درصد جمعیت کشور در فقر مطلق هستند | فیلم

قالیباف: توجه به عرصه های فرهنگی هم از مسیر اقتصاد خواهد گذشت | فیلم

قالیباف: توجه به عرصه های فرهنگی هم از مسیر اقتصاد خواهد گذشت | فیلم

قالیباف: نتیجه برجام چه تاثیری در زندگی ما داشت | فیلم

قالیباف: نتیجه برجام چه تاثیری در زندگی ما داشت | فیلم

اظهارات قالیباف برای اصلاح نظام بانکی | فیلم

اظهارات قالیباف برای اصلاح نظام بانکی | فیلم

قالیباف: پرداخت ۲۵۰ هزار تومان به جوانان جویای کار | فیلم

قالیباف: پرداخت ۲۵۰ هزار تومان به جوانان جویای کار | فیلم

قالیباف: این مردم نه صبر ایوب دارند و نه عمر نوح | فیلم

قالیباف: این مردم نه صبر ایوب دارند و نه عمر نوح | فیلم

قالیباف: ما می‌گوییم به جای شعار باید  کار کرد | فیلم

قالیباف: ما می‌گوییم به جای شعار باید کار کرد | فیلم

قالیباف: متعجبم از دولتمردانی که مرتب می گویند، نمی شود | فیلم

قالیباف: متعجبم از دولتمردانی که مرتب می گویند، نمی شود | فیلم

قالیباف: ۴ درصد مردم پول و پارتی و حاشیه امن دارند و تهمت می زنند | فیلم

قالیباف: ۴ درصد مردم پول و پارتی و حاشیه امن دارند و تهمت می زنند | فیلم

قالیباف: ریشه همه مشکلات در نداشتن شغل و بیکاری جوانان عزیز ماست | فیلم

قالیباف: ریشه همه مشکلات در نداشتن شغل و بیکاری جوانان عزیز ماست | فیلم

قالیباف: مردم را از صحنه اقتصاد خارج کرده اند | فیلم

قالیباف: مردم را از صحنه اقتصاد خارج کرده اند | فیلم

حجت الاسلام رئیسی:  اگر حاج قاسم سلیمانی خسته شد ما هم خسته می شویم |فیلم

حجت الاسلام رئیسی: اگر حاج قاسم سلیمانی خسته شد ما هم خسته می شویم |فیلم

حجت الاسلام رئیسی: روحیه اشرافگری آفت دولت مردان است | فیلم

حجت الاسلام رئیسی: روحیه اشرافگری آفت دولت مردان است | فیلم

جمع بندی اظهارات هاشمی طبا با دوربین متکلم وحده | فیلم

جمع بندی اظهارات هاشمی طبا با دوربین متکلم وحده | فیلم