پیک ششم کرونا

افزایش ۲ برابری مبتلایان در موج ششم کرونا | فیلم

افزایش ۲ برابری مبتلایان در موج ششم کرونا | فیلم

هشدار درباره شکنندگی شرایط کرونایی تهران | فیلم

هشدار درباره شکنندگی شرایط کرونایی تهران | فیلم

امیکرون راحت تر از سایر گونه ها وارد سلول می شود | فیلم

امیکرون راحت تر از سایر گونه ها وارد سلول می شود | فیلم

هزینه درمان کرونا در پیک ششم چقدر است | فیلم

هزینه درمان کرونا در پیک ششم چقدر است | فیلم

پیک امیکرون حداقل چهار هفته طول می کشد | فیلم

پیک امیکرون حداقل چهار هفته طول می کشد | فیلم

بخش آی سی یو بیمارستان رسول اکرم در حال پر شدن است | فیلم

بخش آی سی یو بیمارستان رسول اکرم در حال پر شدن است | فیلم

الزام به تزریق واکسن در کودکان ۵ تا ۱۱ سال | فیلم

الزام به تزریق واکسن در کودکان ۵ تا ۱۱ سال | فیلم

هر علامتی از سرماخوردگی را اُمیکرون فرض کنید | فیلم

هر علامتی از سرماخوردگی را اُمیکرون فرض کنید | فیلم

هفته های آینده اُمیکرون در ایران شیوع پیدا می کند | فیلم

هفته های آینده اُمیکرون در ایران شیوع پیدا می کند | فیلم

کسانی که دو دوز واکسن زدند هم به امیکرون مبتلا می شوند | فیلم

کسانی که دو دوز واکسن زدند هم به امیکرون مبتلا می شوند | فیلم

شناسایی امیکرون در شهرهای تهران، مشهد، بابل، اصفهان و هرمزگان | فیلم

شناسایی امیکرون در شهرهای تهران، مشهد، بابل، اصفهان و هرمزگان | فیلم

رییس اداره پیشگیری از بیماری های واگیردار: همچنان سرماخوردگی کروناست | فیلم

رییس اداره پیشگیری از بیماری های واگیردار: همچنان سرماخوردگی کروناست | فیلم

امیکرون ظرف ۱۷ روز، سوش غالب کرونا در کشور می شود | فیلم

امیکرون ظرف ۱۷ روز، سوش غالب کرونا در کشور می شود | فیلم

سویه جدید کرونا دارای جهش‌ های بسیار زیاد است | فیلم

سویه جدید کرونا دارای جهش‌ های بسیار زیاد است | فیلم

افزایش ۲٫۵ برابری سرایت سویه امیکرون در برابر دلتا | فیلم

افزایش ۲٫۵ برابری سرایت سویه امیکرون در برابر دلتا | فیلم

رئیس‌ کل سازمان نظام‌ پزشکی: » امیکرون» حتما وارد کشور می شود | فیلم

رئیس‌ کل سازمان نظام‌ پزشکی: » امیکرون» حتما وارد کشور می شود | فیلم

بررسی سلامت مسافران ورودی در مرزها | فیلم

بررسی سلامت مسافران ورودی در مرزها | فیلم

معاون درمان وزیر بهداشت: همچنان در روند نزولی پیک پنجم هستیم و وارد پیک ششم نشده‌ ایم | فیلم

معاون درمان وزیر بهداشت: همچنان در روند نزولی پیک پنجم هستیم و وارد پیک ششم نشده‌ ایم | فیلم

میزان مرگ‌ و میر کادر پس تزریق واکسن نزدیک به صفر شد | فیلم

میزان مرگ‌ و میر کادر پس تزریق واکسن نزدیک به صفر شد | فیلم

خطر جدی بروز پیک ششم کرونا در پی کاهش رعایت شیوه نامه‌ های بهداشتی | فیلم

خطر جدی بروز پیک ششم کرونا در پی کاهش رعایت شیوه نامه‌ های بهداشتی | فیلم