وضعیت آب و هوا

بارش باران در ۲۰ استان کشور | فیلم

بارش باران در ۲۰ استان کشور | فیلم

تدوام هوای بارانی در کشور | فیلم

تدوام هوای بارانی در کشور | فیلم

موج جدید بارش برف و باران در سراسر کشور | فیلم

موج جدید بارش برف و باران در سراسر کشور | فیلم

از فردا سامانه جدید بارشی وارد نیمه غربی کشور خواهد شد | فیلم

از فردا سامانه جدید بارشی وارد نیمه غربی کشور خواهد شد | فیلم

حال و هوای آسمان ایران در چند روز آینده | فیلم

حال و هوای آسمان ایران در چند روز آینده | فیلم

شدت بارندگی ها در البرز و زاگرس بیشتر می شود | فیلم

شدت بارندگی ها در البرز و زاگرس بیشتر می شود | فیلم

فعالیت سامانه بارشی در شمال غرب و غرب کشور | فیلم

فعالیت سامانه بارشی در شمال غرب و غرب کشور | فیلم

وضعیت آب و هوا تا چندروز آینده | فیلم

وضعیت آب و هوا تا چندروز آینده | فیلم

وضعیت آب و هوای کشور در چند روز آینده | فیلم

وضعیت آب و هوای کشور در چند روز آینده | فیلم

ورود سامانه بارشی جدید از هفته آینده | فیلم

ورود سامانه بارشی جدید از هفته آینده | فیلم

آخرین وضعیت بارش برف و باران در کشور | فیلم

آخرین وضعیت بارش برف و باران در کشور | فیلم

پیش بینی وضع هوا در روزهای آینده | فیلم

پیش بینی وضع هوا در روزهای آینده | فیلم

سامانه بارشی یکشنبه وارد کشور می شود | فیلم

سامانه بارشی یکشنبه وارد کشور می شود | فیلم

وضعیت آب و هوای ایران طی چند روز آینده | فیلم

وضعیت آب و هوای ایران طی چند روز آینده | فیلم

گزارش آب و هوا؛ تا سه روز دیگر خبری از باران نیست | فیلم

گزارش آب و هوا؛ تا سه روز دیگر خبری از باران نیست | فیلم

وضعیت آب و هوای کشور طی چند روز آینده | فیلم

وضعیت آب و هوای کشور طی چند روز آینده | فیلم

گزارش هواشناسی؛ کاهش تدریجی دما طی روزهای آینده | فیلم

گزارش هواشناسی؛ کاهش تدریجی دما طی روزهای آینده | فیلم

پیش بینی بارندگی در برخی از نقاط کشور | فیلم

پیش بینی بارندگی در برخی از نقاط کشور | فیلم

هوای کشور در روزهای پایانی هفته گرم تر می شود | فیلم

هوای کشور در روزهای پایانی هفته گرم تر می شود | فیلم

افزایش دمای هوا در تهران و بیشتر نقاط کشور طی روزهای آینده | فیلم

افزایش دمای هوا در تهران و بیشتر نقاط کشور طی روزهای آینده | فیلم