وضعیت آب و هوا

گزارش آخرین تغییرات آب و هوا در کشور | فیلم

گزارش آخرین تغییرات آب و هوا در کشور | فیلم

آخرین تغییرات آب و هوا در کشور | فیلم

آخرین تغییرات آب و هوا در کشور | فیلم

آخرین شرایط آب و هوای کشور؛ هشدار به کشاورزان | فیلم

آخرین شرایط آب و هوای کشور؛ هشدار به کشاورزان | فیلم

گزارش آخرین شرایط آب و هوای کشور | فیلم

گزارش آخرین شرایط آب و هوای کشور | فیلم

پیش بینی هواشناسی برای تغییرات آب و هوای امروز | فیلم

پیش بینی هواشناسی برای تغییرات آب و هوای امروز | فیلم

گزارش آخرین تغییرات آب و هوا در کشور | فیلم

گزارش آخرین تغییرات آب و هوا در کشور | فیلم

وضعیت شرایط آب و هوای کشور از زبان کارشناس هواشناسی | فیلم

وضعیت شرایط آب و هوای کشور از زبان کارشناس هواشناسی | فیلم

وضعیت تغییرات آب و هوا در کشور | فیلم

وضعیت تغییرات آب و هوا در کشور | فیلم

هشدار زرد هواشناسی برای برخی استان های کشور | فیلم

هشدار زرد هواشناسی برای برخی استان های کشور | فیلم

گزارش وضعیت آخرین تغییرات آب و هوا در کشور | فیلم

گزارش وضعیت آخرین تغییرات آب و هوا در کشور | فیلم

خوزستانی‌ها امروز گرمترین روز سال را تجربه می‌کنند | فیلم

خوزستانی‌ها امروز گرمترین روز سال را تجربه می‌کنند | فیلم

دمای هوای تهران به ۳۷ درجه می رسد؛ بارش باران در شمال کشور | فیلم

دمای هوای تهران به ۳۷ درجه می رسد؛ بارش باران در شمال کشور | فیلم

امروز آخرین روز هشدار سطح قرمز در جنوب کشور است | فیلم

امروز آخرین روز هشدار سطح قرمز در جنوب کشور است | فیلم

ریزش گردو خاک در استان‌های غربی و مرکزی | فیلم

ریزش گردو خاک در استان‌های غربی و مرکزی | فیلم

بادهای ۱۲۰ روزه از سه شنبه تقویت می‌شود | فیلم

بادهای ۱۲۰ روزه از سه شنبه تقویت می‌شود | فیلم

هوای غبار آلود پدیده غالب در نوار غربی؛ وزش بادهای ۱۲۰ روزه در نوار شرقی | فیلم

هوای غبار آلود پدیده غالب در نوار غربی؛ وزش بادهای ۱۲۰ روزه در نوار شرقی | فیلم

افزایش دما در بیشتر مناطق کشور و بارندگی در شمال غرب کشور | فیلم

افزایش دما در بیشتر مناطق کشور و بارندگی در شمال غرب کشور | فیلم

خیزش گرد و خاک در شمال غرب و جنوب غرب کشور | فیلم

خیزش گرد و خاک در شمال غرب و جنوب غرب کشور | فیلم

پیش بینی هواشناسی برای روزهای آینده در کشور | فیلم

پیش بینی هواشناسی برای روزهای آینده در کشور | فیلم

پیش بینی رگبار بهاری برای شمال غرب و شمال شرق کشور | فیلم

پیش بینی رگبار بهاری برای شمال غرب و شمال شرق کشور | فیلم