وزارت آموزش و پرورش

طرح رتبه‌ بندی معلمان تغییر کرد | فیلم

طرح رتبه‌ بندی معلمان تغییر کرد | فیلم

تکذیب شایعه لو رفتن سئوالات امتحانات نهایی دانش آموزان | فیلم

تکذیب شایعه لو رفتن سئوالات امتحانات نهایی دانش آموزان | فیلم

واکسیناسیون فرهنگیان تا مهر پایان می یابد | فیلم

واکسیناسیون فرهنگیان تا مهر پایان می یابد | فیلم

آغاز سال تحصیلی از یکم مهر و به صورت آموزش ترکیبی | فیلم

آغاز سال تحصیلی از یکم مهر و به صورت آموزش ترکیبی | فیلم

تمدید ثبت نام کتب درسی میان پایه تا ۵ تیر | فیلم

تمدید ثبت نام کتب درسی میان پایه تا ۵ تیر | فیلم

آیا شاد ۳ نیاز آموزشی دانش آموزان را برآورده کرده است؟ | فیلم

آیا شاد ۳ نیاز آموزشی دانش آموزان را برآورده کرده است؟ | فیلم

گزینه امتحان، به شبکه شاد اضافه شد | فیلم

گزینه امتحان، به شبکه شاد اضافه شد | فیلم

گرفتن هزینه بابت تحویل کتاب در مدارس ممنوع | فیلم

گرفتن هزینه بابت تحویل کتاب در مدارس ممنوع | فیلم

آزمون ورودی مدارس خاص حذف شد | فیلم

آزمون ورودی مدارس خاص حذف شد | فیلم

ساخت هزار مدرسه برکت در مناطق محروم | فیلم

ساخت هزار مدرسه برکت در مناطق محروم | فیلم

ممنوعیت تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی | فیلم

ممنوعیت تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی | فیلم

بطحایی: به دنبال کاستن فشار بخش دانشی بر ذهن دانش آموزان هستیم | فیلم

بطحایی: به دنبال کاستن فشار بخش دانشی بر ذهن دانش آموزان هستیم | فیلم

واکنش وزیر آموزش و پرورش به ماجرای حذف کنکور | فیلم

واکنش وزیر آموزش و پرورش به ماجرای حذف کنکور | فیلم

۷۰۰ مدرسه در تهران باید تخریب شوند | فیلم

۷۰۰ مدرسه در تهران باید تخریب شوند | فیلم

تمرکز کل وزارتخانه آموزش و پرورش بر روی اول مهر | فیلم

تمرکز کل وزارتخانه آموزش و پرورش بر روی اول مهر | فیلم