واکسیناسیون در ایران

احتمال واکسیناسیون همگانی مجدد کرونا در شهریور و مهر امسال | فیلم

احتمال واکسیناسیون همگانی مجدد کرونا در شهریور و مهر امسال | فیلم

پوشش ۹۵ درصدی واکسیناسیون در تهران | فیلم

پوشش ۹۵ درصدی واکسیناسیون در تهران | فیلم

جریمه کارمندانی که هنوز واکسن کرونا نزده اند | فیلم

جریمه کارمندانی که هنوز واکسن کرونا نزده اند | فیلم

رئیس‌ کل سازمان نظام‌ پزشکی: » امیکرون» حتما وارد کشور می شود | فیلم

رئیس‌ کل سازمان نظام‌ پزشکی: » امیکرون» حتما وارد کشور می شود | فیلم

تسریع در واکسیناسیون ملی | فیلم

تسریع در واکسیناسیون ملی | فیلم

جریمه کارمندانی که واکسن کرونا نزده اند از ابتدای آذر | فیلم

جریمه کارمندانی که واکسن کرونا نزده اند از ابتدای آذر | فیلم

واکسن آنفولانزا برای گروه های هدف رایگان است | فیلم

واکسن آنفولانزا برای گروه های هدف رایگان است | فیلم

معاون درمان وزیر بهداشت: همچنان در روند نزولی پیک پنجم هستیم و وارد پیک ششم نشده‌ ایم | فیلم

معاون درمان وزیر بهداشت: همچنان در روند نزولی پیک پنجم هستیم و وارد پیک ششم نشده‌ ایم | فیلم

کارایی ۷۰ تا ۸۰ درصدی واکسن های موجود | فیلم

کارایی ۷۰ تا ۸۰ درصدی واکسن های موجود | فیلم

اعمال محدودیت سفر برای افرادی که واکسن کرونا دریافت نکرده اند | فیلم

اعمال محدودیت سفر برای افرادی که واکسن کرونا دریافت نکرده اند | فیلم

واکسیناسیون کرونا سالی دو بار انجام خواهد شد | فیلم

واکسیناسیون کرونا سالی دو بار انجام خواهد شد | فیلم

میزان مرگ‌ و میر کادر پس تزریق واکسن نزدیک به صفر شد | فیلم

میزان مرگ‌ و میر کادر پس تزریق واکسن نزدیک به صفر شد | فیلم

۸۹.۵ درصد کارمندان دولت واکسن زده اند | فیلم

۸۹.۵ درصد کارمندان دولت واکسن زده اند | فیلم

با آغاز فصل سرما احتمال شیوع ویروس کرونا بیشتر است | فیلم

با آغاز فصل سرما احتمال شیوع ویروس کرونا بیشتر است | فیلم

قانون شفا را بعد از واکسیناسیون رعایت کنید | فیلم

قانون شفا را بعد از واکسیناسیون رعایت کنید | فیلم

خطر جدی بروز پیک ششم کرونا در پی کاهش رعایت شیوه نامه‌ های بهداشتی | فیلم

خطر جدی بروز پیک ششم کرونا در پی کاهش رعایت شیوه نامه‌ های بهداشتی | فیلم

واکسن آنفولانزای تولید داخل تا آخر هفته وارد بازار می شود | فیلم

واکسن آنفولانزای تولید داخل تا آخر هفته وارد بازار می شود | فیلم

جزئیات صدور گواهی دیجیتال واکسن کرونا | فیلم

جزئیات صدور گواهی دیجیتال واکسن کرونا | فیلم

واکسن‌های پاستور و نورا ؛ اثربخش برای کودکان | فیلم

واکسن‌های پاستور و نورا ؛ اثربخش برای کودکان | فیلم

کاهش ۱۴ درصدی تعداد فوتی‌ های کرونا در تهران | فیلم

کاهش ۱۴ درصدی تعداد فوتی‌ های کرونا در تهران | فیلم