واکسن کرونا

وزیر بهداشت: شش مرکز تولید واکسن داریم و نیاز به واردات واکسن وجود ندارد | فیلم

وزیر بهداشت: شش مرکز تولید واکسن داریم و نیاز به واردات واکسن وجود ندارد | فیلم

تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور به صفر رسید | فیلم

تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور به صفر رسید | فیلم

امسال برنامه‌ ای برای واردات واکسن به کشور وجود ندارد | فیلم

امسال برنامه‌ ای برای واردات واکسن به کشور وجود ندارد | فیلم

احتمال واکسیناسیون همگانی مجدد کرونا در شهریور و مهر امسال | فیلم

احتمال واکسیناسیون همگانی مجدد کرونا در شهریور و مهر امسال | فیلم

پوشش ۹۵ درصدی واکسیناسیون در تهران | فیلم

پوشش ۹۵ درصدی واکسیناسیون در تهران | فیلم

مصوبات قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا | فیلم

مصوبات قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا | فیلم

چرا ۸۲۰ هزار دُز واکسن آسترازنکا به لهستان عودت داده شد؟ | فیلم

چرا ۸۲۰ هزار دُز واکسن آسترازنکا به لهستان عودت داده شد؟ | فیلم

تزریق واکسن کرونا به ۹۰ درصد گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال | فیلم

تزریق واکسن کرونا به ۹۰ درصد گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال | فیلم

جزئیات واکسیناسیون کودکان ۵ تا ۱۲ سال | فیلم

جزئیات واکسیناسیون کودکان ۵ تا ۱۲ سال | فیلم

۶ میلیون دُز واکسن اسپایکوژن آماده تحویل به وزارت بهداشت | فیلم

۶ میلیون دُز واکسن اسپایکوژن آماده تحویل به وزارت بهداشت | فیلم

الزام به تزریق واکسن در کودکان ۵ تا ۱۱ سال | فیلم

الزام به تزریق واکسن در کودکان ۵ تا ۱۱ سال | فیلم

آیا تزریق دز چهارم واکسن کرونا ضروری است | فیلم

آیا تزریق دز چهارم واکسن کرونا ضروری است | فیلم

شروط جدید ستاد کرونا برای فعالیت ۹ گروه شغلی | فیلم

شروط جدید ستاد کرونا برای فعالیت ۹ گروه شغلی | فیلم

چه کسانی شرایط دریافت تسهیلات کرونایی را دارند؟ | فیلم

چه کسانی شرایط دریافت تسهیلات کرونایی را دارند؟ | فیلم

افزایش ۲٫۵ برابری سرایت سویه امیکرون در برابر دلتا | فیلم

افزایش ۲٫۵ برابری سرایت سویه امیکرون در برابر دلتا | فیلم

جریمه کارمندانی که هنوز واکسن کرونا نزده اند | فیلم

جریمه کارمندانی که هنوز واکسن کرونا نزده اند | فیلم

وضعیت بحرانی رعایت دستورالعمل های بهداشتی در کشور | فیلم

وضعیت بحرانی رعایت دستورالعمل های بهداشتی در کشور | فیلم

فراخوان افراد بالای ۴۰ سال برای دریافت دُز سوم واکسن کرونا | فیلم

فراخوان افراد بالای ۴۰ سال برای دریافت دُز سوم واکسن کرونا | فیلم

آغاز اجرای محدودیت‌ های هوشمند کرونایی از امروز | فیلم

آغاز اجرای محدودیت‌ های هوشمند کرونایی از امروز | فیلم

رئیس‌ کل سازمان نظام‌ پزشکی: » امیکرون» حتما وارد کشور می شود | فیلم

رئیس‌ کل سازمان نظام‌ پزشکی: » امیکرون» حتما وارد کشور می شود | فیلم