هواپیمای ایرباس

تایم لپس جالب از سر هم کردن قطعات هواپیمای «ایرباس ای ۳۳۰ نئو» | فیلم

تایم لپس جالب از سر هم کردن قطعات هواپیمای «ایرباس ای ۳۳۰ نئو» | فیلم

رونمایی از جدیدترین هواپیمای ایرباس | فیلم

رونمایی از جدیدترین هواپیمای ایرباس | فیلم

چگونه یک هواپیمای غول آسا را رنگ می زنند | فیلم

چگونه یک هواپیمای غول آسا را رنگ می زنند | فیلم

نمای داخلی کابین جدیدترین نسخه هواپیمای ایرباس ای ۳۲۰ | فیلم

نمای داخلی کابین جدیدترین نسخه هواپیمای ایرباس ای ۳۲۰ | فیلم

۴۵ فروند هواپیمای ایرباس در راه ایران | فیلم

۴۵ فروند هواپیمای ایرباس در راه ایران | فیلم

سومین ایرباس جدید «ایران ایر» در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست | فیلم

سومین ایرباس جدید «ایران ایر» در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست | فیلم

سرگرمی‌ های داخل هواپیمای جدید ایران‌ ایر | فیلم

سرگرمی‌ های داخل هواپیمای جدید ایران‌ ایر | فیلم

فرود ایرباس٣٣٠ هما در خاک ایران | فیلم

فرود ایرباس٣٣٠ هما در خاک ایران | فیلم

خوش آمدگویى با آب به ایرباس٣٣٠ هما در فرودگاه مهرآباد تهران | فیلم

خوش آمدگویى با آب به ایرباس٣٣٠ هما در فرودگاه مهرآباد تهران | فیلم

لحظه به زمین نشستن هواپیما ایرباس ای ۳۳۰ در فرودگاه مهرآباد | فیلم

لحظه به زمین نشستن هواپیما ایرباس ای ۳۳۰ در فرودگاه مهرآباد | فیلم

معاون ایران ایر: هواپیمای ایرباس جدید را دور حرم رضوی طواف می دهیم | فیلم

معاون ایران ایر: هواپیمای ایرباس جدید را دور حرم رضوی طواف می دهیم | فیلم

فیلم از کابین ایرباس جدید ٣٢١ ایران ایر هما

فیلم از کابین ایرباس جدید ٣٢١ ایران ایر هما

بر افراشته شدن پرچم ایران و هما از داخل کاکپیت | فیلم

بر افراشته شدن پرچم ایران و هما از داخل کاکپیت | فیلم

فرود پرمخاطره و هارد لندینگ ایرباس ٣۴٠ | فیلم

فرود پرمخاطره و هارد لندینگ ایرباس ٣۴٠ | فیلم

مراحل نصب موتور هواپیمای ایرباس ای۳۵۰ | فیلم

مراحل نصب موتور هواپیمای ایرباس ای۳۵۰ | فیلم

نماهنگى از برخاستن ایرباس ٣١٠ از فرودگاه بندرعباس | فیلم

نماهنگى از برخاستن ایرباس ٣١٠ از فرودگاه بندرعباس | فیلم

یخ زدایی ایرباس ٣٢٠ به هنگام طلوع آفتاب در فرودگاه مونترال | فیلم

یخ زدایی ایرباس ٣٢٠ به هنگام طلوع آفتاب در فرودگاه مونترال | فیلم

تایم لپس جالب از تعویض چرخ هواپیمای ایرباس ۳۲۰ | فیلم

تایم لپس جالب از تعویض چرخ هواپیمای ایرباس ۳۲۰ | فیلم

لحظات دلهره آور فرود هواپیمای ایرباس + فیلم

لحظات دلهره آور فرود هواپیمای ایرباس + فیلم

پرواز دو خلبان با جت پک در کنار هواپیمای غول پیکر ایرباس

پرواز دو خلبان با جت پک در کنار هواپیمای غول پیکر ایرباس