هواشناسی

پیش بینی بارندگی در ارتفاعات غربی | فیلم

پیش بینی بارندگی در ارتفاعات غربی | فیلم

خطر برخورد صاعقه در ۱۳ استان کشور طی امروز و فردا | فیلم

خطر برخورد صاعقه در ۱۳ استان کشور طی امروز و فردا | فیلم

ناپایداری‌ها در شمال و شمال شرق کشور ادامه دارد | فیلم

ناپایداری‌ها در شمال و شمال شرق کشور ادامه دارد | فیلم

پیش‌بینی بارش باران در ۲۰ استان کشور | فیلم

پیش‌بینی بارش باران در ۲۰ استان کشور | فیلم

پیش بینی بارش باران در اغلب مناطق کشور | فیلم

پیش بینی بارش باران در اغلب مناطق کشور | فیلم

بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی در ۱۵ استان طی امروز و فردا | فیلم

بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی در ۱۵ استان طی امروز و فردا | فیلم

پیش بینی بارش‌های پراکنده در شرق کشور | فیلم

پیش بینی بارش‌های پراکنده در شرق کشور | فیلم

پیش بینی بارش های پراکنده برای ۳ روز آینده در نواحی شمالی و شرقی | فیلم

پیش بینی بارش های پراکنده برای ۳ روز آینده در نواحی شمالی و شرقی | فیلم

بارش‌های بهاری در نقاط مختلف کشور | فیلم

بارش‌های بهاری در نقاط مختلف کشور | فیلم

بارش‌ها به سمت شمال شرق می‌روند | فیلم

بارش‌ها به سمت شمال شرق می‌روند | فیلم

ورود سامانه بارشی جدید در روزهای آینده | فیلم

ورود سامانه بارشی جدید در روزهای آینده | فیلم

بارش برف، باران و تگرگ در اغلب نقاط کشور | فیلم

بارش برف، باران و تگرگ در اغلب نقاط کشور | فیلم

از امروز سامانه بارشی قوی وارد کشور می‌شود | فیلم

از امروز سامانه بارشی قوی وارد کشور می‌شود | فیلم

ورود دو سامانه بارشی به کشور در هفته آخر سال | فیلم

ورود دو سامانه بارشی به کشور در هفته آخر سال | فیلم

به گزارش سازمان هواشناسی، آسمان کشور آرام می‌شود | فیلم

به گزارش سازمان هواشناسی، آسمان کشور آرام می‌شود | فیلم

فراگیری سامانه بارشی در بیشتر مناطق ایران | فیلم

فراگیری سامانه بارشی در بیشتر مناطق ایران | فیلم

موج جدید بارش‌ها وارد کشور می‌شود | فیلم

موج جدید بارش‌ها وارد کشور می‌شود | فیلم

پیش‌بینی وضع هوا چهارشنبه ۲۴ بهمن؛ ورود سامانه بارشی جدید از فردا | فیلم

پیش‌بینی وضع هوا چهارشنبه ۲۴ بهمن؛ ورود سامانه بارشی جدید از فردا | فیلم

موج جدید بارش ها از فردا وارد کشور می شود | فیلم

موج جدید بارش ها از فردا وارد کشور می شود | فیلم

فعالیت دو سامانه بارشی در کشور از روز شنبه | فیلم

فعالیت دو سامانه بارشی در کشور از روز شنبه | فیلم