هواشناسی

کاهش دما برای شمال کشور | فیلم

کاهش دما برای شمال کشور | فیلم

پیش بینی رگبار و رعد و برق همراه با بارش در بیشتر نقاط کشور | فیلم

پیش بینی رگبار و رعد و برق همراه با بارش در بیشتر نقاط کشور | فیلم

پیش بینی کاهش دما در مناطق شمالی | فیلم

پیش بینی کاهش دما در مناطق شمالی | فیلم

تداوم هوای گرم در بیشتر مناطق کشور | فیلم

تداوم هوای گرم در بیشتر مناطق کشور | فیلم

رگبار و رعد و برق در برخی مناطق کشور | فیلم

رگبار و رعد و برق در برخی مناطق کشور | فیلم

بارش پراکنده در استان های شمالی کشور | فیلم

بارش پراکنده در استان های شمالی کشور | فیلم

ورود سامانه بارشی به کشور | فیلم

ورود سامانه بارشی به کشور | فیلم

هوای کشور از پنجشنبه خنک تر می شود | فیلم

هوای کشور از پنجشنبه خنک تر می شود | فیلم

هوای گرم در کشور تا پایان هفته ماندگار است | فیلم

هوای گرم در کشور تا پایان هفته ماندگار است | فیلم

افزایش محسوس دما در بیشتر مناطق کشور | فیلم

افزایش محسوس دما در بیشتر مناطق کشور | فیلم

بارش در شمال و غرب، گردوخاک در جنوب شرق | فیلم

بارش در شمال و غرب، گردوخاک در جنوب شرق | فیلم

جوی نسبتا آرام و پایدار در بیشتر مناطق کشور | فیلم

جوی نسبتا آرام و پایدار در بیشتر مناطق کشور | فیلم

پیش بینی بارندگی در ارتفاعات غربی | فیلم

پیش بینی بارندگی در ارتفاعات غربی | فیلم

خطر برخورد صاعقه در ۱۳ استان کشور طی امروز و فردا | فیلم

خطر برخورد صاعقه در ۱۳ استان کشور طی امروز و فردا | فیلم

ناپایداری‌ها در شمال و شمال شرق کشور ادامه دارد | فیلم

ناپایداری‌ها در شمال و شمال شرق کشور ادامه دارد | فیلم

پیش‌بینی بارش باران در ۲۰ استان کشور | فیلم

پیش‌بینی بارش باران در ۲۰ استان کشور | فیلم

پیش بینی بارش باران در اغلب مناطق کشور | فیلم

پیش بینی بارش باران در اغلب مناطق کشور | فیلم

بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی در ۱۵ استان طی امروز و فردا | فیلم

بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی در ۱۵ استان طی امروز و فردا | فیلم

پیش بینی بارش‌های پراکنده در شرق کشور | فیلم

پیش بینی بارش‌های پراکنده در شرق کشور | فیلم

پیش بینی بارش های پراکنده برای ۳ روز آینده در نواحی شمالی و شرقی | فیلم

پیش بینی بارش های پراکنده برای ۳ روز آینده در نواحی شمالی و شرقی | فیلم