نبرد حیوانات

حمله مار کبری به شیر با پرتاب زهر | فیلم

حمله مار کبری به شیر با پرتاب زهر | فیلم

حمله شاهین به ۵ پلیکان مزاحم روی آسمان | فیلم

حمله شاهین به ۵ پلیکان مزاحم روی آسمان | فیلم

نبرد کایوت و عقاب آمریکایی بر سر لاشه شکار | فیلم

نبرد کایوت و عقاب آمریکایی بر سر لاشه شکار | فیلم

نبرد هیجان‌انگیز بوفالو و کرگدن خشمگین | فیلم

نبرد هیجان‌انگیز بوفالو و کرگدن خشمگین | فیلم

حمله پوما به بز کوهی و نبرد با شکار | فیلم

حمله پوما به بز کوهی و نبرد با شکار | فیلم

هیاهوی کفتارها برای تصاحب شکار شیر | فیلم

هیاهوی کفتارها برای تصاحب شکار شیر | فیلم

دعوای دسته لاشخورها و روباه بر سر لاشه شکار | فیلم

دعوای دسته لاشخورها و روباه بر سر لاشه شکار | فیلم

نبرد عقاب‌ها بر سر لاشه شکار | فیلم

نبرد عقاب‌ها بر سر لاشه شکار | فیلم

تصاحب شکار پلنگ توسط گله کفتارهای گرسنه | فیلم

تصاحب شکار پلنگ توسط گله کفتارهای گرسنه | فیلم

چند صحنه از درگیری خونین شیرو بوفالو آفریقایی | فیلم

چند صحنه از درگیری خونین شیرو بوفالو آفریقایی | فیلم

نبرد یوزپلنگ‌های گرسنه بر سر شکار | فیلم

نبرد یوزپلنگ‌های گرسنه بر سر شکار | فیلم

نبرد راسو و مامبای سیاه و شکار شدن مار سمی | فیلم

نبرد راسو و مامبای سیاه و شکار شدن مار سمی | فیلم

نبرد یوزپلنگ با کفتار برای حفاظت از توله‌ها | فیلم

نبرد یوزپلنگ با کفتار برای حفاظت از توله‌ها | فیلم

شجاعت چیتای ماده در مقابل شیر برای دفاع از توله‌هایش | فیلم

شجاعت چیتای ماده در مقابل شیر برای دفاع از توله‌هایش | فیلم

دعوای خروس جنگی و طاووس نر | فیلم

دعوای خروس جنگی و طاووس نر | فیلم

نبرد خونین دو قبیله از میمون‌های ماکاک | فیلم

نبرد خونین دو قبیله از میمون‌های ماکاک | فیلم

نبرد دیدنی اسب‌های وحشی موستانگ در بیابان‌های آمریکا | فیلم

نبرد دیدنی اسب‌های وحشی موستانگ در بیابان‌های آمریکا | فیلم

حمله بیرحمانه گرگ‌ها به کایوت متجاوز به قلمرو گله | فیلم

حمله بیرحمانه گرگ‌ها به کایوت متجاوز به قلمرو گله | فیلم

نبرد خونین دو شیر نر؛ چنگال‌های مرگبار | فیلم

نبرد خونین دو شیر نر؛ چنگال‌های مرگبار | فیلم

صحنه‌های جالب از درگیری گوریل‌ها | فیلم

صحنه‌های جالب از درگیری گوریل‌ها | فیلم