مجلس شورای اسلامی

شرح حادثه تروریستی تهران به روایت محمود صادقی نماینده تهران در مجلس | فیلم

شرح حادثه تروریستی تهران به روایت محمود صادقی نماینده تهران در مجلس | فیلم

محوطه اطراف مجلس پس از پایان حمله تروریستی | فیلم

محوطه اطراف مجلس پس از پایان حمله تروریستی | فیلم

انتقال مجروحان حادثه تیراندازی مجلس به بیمارستان ها | فیلم

انتقال مجروحان حادثه تیراندازی مجلس به بیمارستان ها | فیلم

شنیده شدن صدای تیراندازی در اطراف مجلس در بهارستان | فیلم

شنیده شدن صدای تیراندازی در اطراف مجلس در بهارستان | فیلم

محاصره تروریست ها در مجلس ادامه دارد | فیلم

محاصره تروریست ها در مجلس ادامه دارد | فیلم

صحنه ای از مجروحیت یک شهروند در مقابل ساختمان مجلس | فیلم

صحنه ای از مجروحیت یک شهروند در مقابل ساختمان مجلس | فیلم

اولین واکنش علی لاریجانی به حادثه تیراندازی در مجلس شورای اسلامی | فیلم

اولین واکنش علی لاریجانی به حادثه تیراندازی در مجلس شورای اسلامی | فیلم

جزئیات تیراندازی در مجلس از زبان رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس | فیلم

جزئیات تیراندازی در مجلس از زبان رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس | فیلم

حضور مردم و نیروهای انتظامی در محل تیراندازی مجلس شورای اسلامی | فیلم

حضور مردم و نیروهای انتظامی در محل تیراندازی مجلس شورای اسلامی | فیلم

تیراندازی در مجلس همه را شوکه کرد | فیلم

تیراندازی در مجلس همه را شوکه کرد | فیلم

ورود نیروهای امنیتی به محوطه مجلس | فیلم

ورود نیروهای امنیتی به محوطه مجلس | فیلم

خیابان های اطراف بهارستان و ازدحام جمعیت در حال فرار | فیلم

خیابان های اطراف بهارستان و ازدحام جمعیت در حال فرار | فیلم

التهاب در خیابان بهارستان (مجلس شورای اسلامی) در پی تیراندازی افراد ناشناس | فیلم

التهاب در خیابان بهارستان (مجلس شورای اسلامی) در پی تیراندازی افراد ناشناس | فیلم

رئیس جمهور: پاسخ مناسبی به نقض برجام خواهیم داد | فیلم

رئیس جمهور: پاسخ مناسبی به نقض برجام خواهیم داد | فیلم