مار

شکار و بلعیده شدن غزال توسط مار پایتون غول‌آسا | فیلم

شکار و بلعیده شدن غزال توسط مار پایتون غول‌آسا | فیلم

حمله مار کبری به شیر با پرتاب زهر | فیلم

حمله مار کبری به شیر با پرتاب زهر | فیلم

حمله مار و شاهین به لانه پرنده بافنده | فیلم

حمله مار و شاهین به لانه پرنده بافنده | فیلم

کمین مار افعی برای خفاش‌های در حال پرواز | فیلم

کمین مار افعی برای خفاش‌های در حال پرواز | فیلم

کمین و استتار افعی و شکار ناگهانی مارمولک | فیلم

کمین و استتار افعی و شکار ناگهانی مارمولک | فیلم

کمین و حمله ناگهانی مار افعی گابون به طعمه | فیلم

کمین و حمله ناگهانی مار افعی گابون به طعمه | فیلم

پایتون برمه؛ یک اژدر مار واقعی | فیلم

پایتون برمه؛ یک اژدر مار واقعی | فیلم

دفاع شیرها از توله‌هایشان در برابر مار کبرا و حمله فیل | فیلم

دفاع شیرها از توله‌هایشان در برابر مار کبرا و حمله فیل | فیلم

شکار مار توسط شاهین در بیابان‌های آریزونا | فیلم

شکار مار توسط شاهین در بیابان‌های آریزونا | فیلم

روش جالب مارهای زنگی برای شکار در شب | فیلم

روش جالب مارهای زنگی برای شکار در شب | فیلم

نحوه ردگیری شکار با استفاده از قوه بویایی سه بعدی کبرای زرد | فیلم

نحوه ردگیری شکار با استفاده از قوه بویایی سه بعدی کبرای زرد | فیلم

آفتاب‌پرست بیچاره شکار مار گورخری سمی شد | فیلم

آفتاب‌پرست بیچاره شکار مار گورخری سمی شد | فیلم

زنده‌زایی مار آناکوندا؛ مار ماده بچه‌های مرده‌اش را می‌خورد | فیلم

زنده‌زایی مار آناکوندا؛ مار ماده بچه‌های مرده‌اش را می‌خورد | فیلم

بلعیده شدن بچه خوک توسط پایتون هندی غول‌آسا | فیلم

بلعیده شدن بچه خوک توسط پایتون هندی غول‌آسا | فیلم

«زنگ» دم مار زنگی چگونه صدا تولید می‌کند | فیلم

«زنگ» دم مار زنگی چگونه صدا تولید می‌کند | فیلم

فشار مرگباری که مار پایتون به طعمه خود وارد می‌کند | فیلم

فشار مرگباری که مار پایتون به طعمه خود وارد می‌کند | فیلم

جزیره مارها در برزیل را از نزدیک ببینید | فیلم

جزیره مارها در برزیل را از نزدیک ببینید | فیلم

زندگی در جنگل؛ خوردن مار به عنوان ناهار | فیلم

زندگی در جنگل؛ خوردن مار به عنوان ناهار | فیلم

کشتی گرفتن گردشگر حیات‌وحش با مار آناکوندا در جنگل | فیلم

کشتی گرفتن گردشگر حیات‌وحش با مار آناکوندا در جنگل | فیلم

کشتی گرفتن ۵ پلیس با مار پایتون غول‌پیکر | فیلم

کشتی گرفتن ۵ پلیس با مار پایتون غول‌پیکر | فیلم