قیمت دلار

چگونه از سامانه برخط بانک مرکزی ارز بخریم؟ | فیلم

چگونه از سامانه برخط بانک مرکزی ارز بخریم؟ | فیلم

همتی: نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار تومان می رسد | فیلم

همتی: نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار تومان می رسد | فیلم

دکتر نوبخت: ما به کمک مردم و بخش خصوصی نیاز داریم | فیلم

دکتر نوبخت: ما به کمک مردم و بخش خصوصی نیاز داریم | فیلم

صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره علل نوسانات ارز و طلا در چند روز اخیر | فیلم

صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره علل نوسانات ارز و طلا در چند روز اخیر | فیلم

معاون اول رئیس جمهور: دلار تک‌نرخی شد؛ ۴۲۰۰ تومان | فیلم

معاون اول رئیس جمهور: دلار تک‌نرخی شد؛ ۴۲۰۰ تومان | فیلم

شوخی خاص رشیدپور با افزایش قیمت دلار | فیلم

شوخی خاص رشیدپور با افزایش قیمت دلار | فیلم

قیمت ارز در یکشنبه ۳ اردیبهشت | فیلم

قیمت ارز در یکشنبه ۳ اردیبهشت | فیلم

قیمت ارز و طلا دوشنبه ۱۱ بهمن | فیلم

قیمت ارز و طلا دوشنبه ۱۱ بهمن | فیلم

قیمت ارز و طلا یکشنبه ۱۰ بهمن | فیلم

قیمت ارز و طلا یکشنبه ۱۰ بهمن | فیلم

قیمت ارز و طلا شنبه ۲ بهمن | فیلم

قیمت ارز و طلا شنبه ۲ بهمن | فیلم

قیمت ارز و طلا پنجشنبه ۳۰ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا پنجشنبه ۳۰ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا چهارشنبه ۲۹ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا چهارشنبه ۲۹ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا دوشنبه ۲۷ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا دوشنبه ۲۷ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا یکشنبه ۲۶ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا یکشنبه ۲۶ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا شنبه ۲۵ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا شنبه ۲۵ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا پنجشنبه ۲۳ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا پنجشنبه ۲۳ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا دوشنبه ۲۰ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا دوشنبه ۲۰ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا یکشنبه ۱۹ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا یکشنبه ۱۹ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا در شنبه ۱۸ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا در شنبه ۱۸ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا سه‌شنبه ۱۴ دی | فیلم

قیمت ارز و طلا سه‌شنبه ۱۴ دی | فیلم