فیلم حیوانات

فیلمبرداری نزدیک از بزرگترین گونه ببر در دنیا | فیلم

فیلمبرداری نزدیک از بزرگترین گونه ببر در دنیا | فیلم

تله زیرکانه شیرها برای شکار آنتلوپ | فیلم

تله زیرکانه شیرها برای شکار آنتلوپ | فیلم

تجربه پرواز با عقاب طلایی اسکاتلندی | فیلم

تجربه پرواز با عقاب طلایی اسکاتلندی | فیلم

حمله مرگبار گراز وحشی به توله چیتا | فیلم

حمله مرگبار گراز وحشی به توله چیتا | فیلم

شکار دیدنی بچه گراز توسط پلنگ | فیلم

شکار دیدنی بچه گراز توسط پلنگ | فیلم

شکار بی‌رحمانه جوجه‌اردک‌ها توسط بابون‌های گرسنه | فیلم

شکار بی‌رحمانه جوجه‌اردک‌ها توسط بابون‌های گرسنه | فیلم

عاقبت حمله پلنگ به خارپشت غول‌‌آسای آفریقایی | فیلم

عاقبت حمله پلنگ به خارپشت غول‌‌آسای آفریقایی | فیلم

شکار پرنده از روی آب توسط کروکودیل گرسنه | فیلم

شکار پرنده از روی آب توسط کروکودیل گرسنه | فیلم

بلعیده شدن اسب آبی توسط تمساح‌های گرسنه | فیلم

بلعیده شدن اسب آبی توسط تمساح‌های گرسنه | فیلم

نبرد شیرها بر سر شکار | فیلم

نبرد شیرها بر سر شکار | فیلم

بلعیده شدن کفتار توسط مار پایتون غول‌آسا | فیلم

بلعیده شدن کفتار توسط مار پایتون غول‌آسا | فیلم

حمله پلنگ به لانه جغد | فیلم

حمله پلنگ به لانه جغد | فیلم

پایتون برمه؛ یک اژدر مار واقعی | فیلم

پایتون برمه؛ یک اژدر مار واقعی | فیلم

نبرد سخت بوفالوی نر با شیرهای گرسنه | فیلم

نبرد سخت بوفالوی نر با شیرهای گرسنه | فیلم

خرد شدن جمجمه گاو وحشی بین آرواره‌های تمساح | فیلم

خرد شدن جمجمه گاو وحشی بین آرواره‌های تمساح | فیلم

فیلمبرداری از توله خرس‌های سیاه آمریکای شمالی | فیلم

فیلمبرداری از توله خرس‌های سیاه آمریکای شمالی | فیلم

عبور خطرناک گورخر‌ها از رودخانه پر از کروکودیل | فیلم

عبور خطرناک گورخر‌ها از رودخانه پر از کروکودیل | فیلم

عبور خطرناک گورخرها و گاوهای وحشی از رودخانه نیل | فیلم

عبور خطرناک گورخرها و گاوهای وحشی از رودخانه نیل | فیلم

تایم لپس تجزیه شدن جسد بزمجه در مقابل دوربین | فیلم

تایم لپس تجزیه شدن جسد بزمجه در مقابل دوربین | فیلم

قدرت چنگال‌های جغد برای شکار | فیلم

قدرت چنگال‌های جغد برای شکار | فیلم