فیلم آتش سوزی پلاسکو

ایستگاه مرکزی آتش نشانی میدان طیب آبادان؛ به یاد آتش نشانان | فیلم

ایستگاه مرکزی آتش نشانی میدان طیب آبادان؛ به یاد آتش نشانان | فیلم

نماهنگی غم انگیز به یاد جوانان با غیرت آتش نشان | فیلم

نماهنگی غم انگیز به یاد جوانان با غیرت آتش نشان | فیلم

زبانه گرفتن آتش زیر خاکستر در پلاسکو | فیلم

زبانه گرفتن آتش زیر خاکستر در پلاسکو | فیلم

صحنه هایی از آوار حجیم ساختمان پلاسکو | فیلم

صحنه هایی از آوار حجیم ساختمان پلاسکو | فیلم

لحظه خروج آتش نشان از پنجره هنگام فرو ریختن پلاسکو | فیلم

لحظه خروج آتش نشان از پنجره هنگام فرو ریختن پلاسکو | فیلم

دود غلیظ مقابل ساختمان ویران پلاسکو | فیلم

دود غلیظ مقابل ساختمان ویران پلاسکو | فیلم

کلیپى تاثیرگذار از آنچه بر آتش نشان ها گذشت | فیلم

کلیپى تاثیرگذار از آنچه بر آتش نشان ها گذشت | فیلم

عیادت نماینده رهبری از مصدومان حادثه پلاسکو | فیلم

عیادت نماینده رهبری از مصدومان حادثه پلاسکو | فیلم

تخلیه اجناس کارگاه های اطراف ساختمان پلاسکو | فیلم

تخلیه اجناس کارگاه های اطراف ساختمان پلاسکو | فیلم

مرد که گریه می کنه کوه که غصه می خوره؛ تقدیم به همه آتش نشانان | فیلم

مرد که گریه می کنه کوه که غصه می خوره؛ تقدیم به همه آتش نشانان | فیلم

توقف عملیات آواربرداری در ضلع شرقی ساختمان پلاسکو | فیلم

توقف عملیات آواربرداری در ضلع شرقی ساختمان پلاسکو | فیلم

لحظات نفس گیر برای نجات آتش‌نشان های محبوس در زیر آوار | فیلم

لحظات نفس گیر برای نجات آتش‌نشان های محبوس در زیر آوار | فیلم

جابجایی یکی از بزرگترین ستون های بتنی پلاسکو | فیلم

جابجایی یکی از بزرگترین ستون های بتنی پلاسکو | فیلم

آتش نشانان بیشتری با ایمن شدن سازه به روی آوار رفتند | فیلم

آتش نشانان بیشتری با ایمن شدن سازه به روی آوار رفتند | فیلم

ورود قالیباف به تونل حفر شده برای نجات افراد زیر آوار ساختمان پلاسکو | فیلم

ورود قالیباف به تونل حفر شده برای نجات افراد زیر آوار ساختمان پلاسکو | فیلم

نماهنگ زیبای حامد زمانی برای شهادت آتش‌نشانان حادثه پلاسکو | فیلم

نماهنگ زیبای حامد زمانی برای شهادت آتش‌نشانان حادثه پلاسکو | فیلم

درد و دل ها و گریه های یک آتش نشان در حضور محمد باقر قالیباف | فیلم

درد و دل ها و گریه های یک آتش نشان در حضور محمد باقر قالیباف | فیلم

پخش خبر حادثه پلاسکو از شبکه ۲۴ تلویزیون روسیه | فیلم

پخش خبر حادثه پلاسکو از شبکه ۲۴ تلویزیون روسیه | فیلم

در فراق یاران ؛ مجموعه تصاویر منتشر شده از حادثه پلاسکو | فیلم

در فراق یاران ؛ مجموعه تصاویر منتشر شده از حادثه پلاسکو | فیلم

غول آوار پلاسکو در حال شکستن | فیلم

غول آوار پلاسکو در حال شکستن | فیلم