فناوری نوین

طراحی لباس هوشمند برای انیمیشن‌سازی | فیلم

طراحی لباس هوشمند برای انیمیشن‌سازی | فیلم

موتورسیکلت برقی با قابلیت تأمین برق یک خانه | فیلم

موتورسیکلت برقی با قابلیت تأمین برق یک خانه | فیلم

ایسر لپ تاپ مخصوص بازی نیترو ۵ اسپاین را معرفی کرد | فیلم

ایسر لپ تاپ مخصوص بازی نیترو ۵ اسپاین را معرفی کرد | فیلم

آشنایی با فناوری هایپرلوپ و کاربردهای آن | فیلم

آشنایی با فناوری هایپرلوپ و کاربردهای آن | فیلم

طراحی و ساخت اولین آسانسور بدون سیم دنیا | فیلم

طراحی و ساخت اولین آسانسور بدون سیم دنیا | فیلم

کتاب آشپزی نانو از دستور آشپزی تا پخت غذا | فیلم

کتاب آشپزی نانو از دستور آشپزی تا پخت غذا | فیلم

کیفیت راه رفتن خود را با فناوری وایگیت بسنجید | فیلم

کیفیت راه رفتن خود را با فناوری وایگیت بسنجید | فیلم

حذف بطری های آب پلاستیکی با یک حباب بلعیدنی | فیلم

حذف بطری های آب پلاستیکی با یک حباب بلعیدنی | فیلم

دستگاه پوشیدنی برای کنترل استرس | فیلم

دستگاه پوشیدنی برای کنترل استرس | فیلم

ژاکت های الکترونیک تولیدکننده انرژی | فیلم

ژاکت های الکترونیک تولیدکننده انرژی | فیلم

مسیر خود را با این دستکش هوشمند پیدا کنید | فیلم

مسیر خود را با این دستکش هوشمند پیدا کنید | فیلم

ساخت بزرگترین خورشید مصنوعی جهان در آلمان | فیلم

ساخت بزرگترین خورشید مصنوعی جهان در آلمان | فیلم

اطلاع از نور کافی خورشید برای بدن با ساعت هوشمند | فیلم

اطلاع از نور کافی خورشید برای بدن با ساعت هوشمند | فیلم

سامانه تمام خودکار نظارت و کنترل پروازها در هلند | فیلم

سامانه تمام خودکار نظارت و کنترل پروازها در هلند | فیلم

نمایشگاه فناوری سبیت؛ جهان مجازی واقعی می شود | فیلم

نمایشگاه فناوری سبیت؛ جهان مجازی واقعی می شود | فیلم

پرینت چهره مشتری روی قهوه | فیلم

پرینت چهره مشتری روی قهوه | فیلم

محصولات ژاپن در نمایشگاه سبیت | فیلم

محصولات ژاپن در نمایشگاه سبیت | فیلم

کفش های چاپ ۳ بعدی | فیلم

کفش های چاپ ۳ بعدی | فیلم

خودروی پرنده مفهومی ایرباس | فیلم

خودروی پرنده مفهومی ایرباس | فیلم

تست جنگنده اف ۳۵ در رودخانه پاتوکسنت ایالت مریلند آمریکا | فیلم

تست جنگنده اف ۳۵ در رودخانه پاتوکسنت ایالت مریلند آمریکا | فیلم