فضا و فضانوردی

نمایش گرد بودن زمین در تازه‌ترین ویدیو راهپیمایی فضایی ناسا | فیلم

نمایش گرد بودن زمین در تازه‌ترین ویدیو راهپیمایی فضایی ناسا | فیلم

اولین ویدیو ۳۶۰ درجه شگفت‌انگیز از راهپیمایی فضایی | فیلم

اولین ویدیو ۳۶۰ درجه شگفت‌انگیز از راهپیمایی فضایی | فیلم

اولین مرکز آموزشی فضانوردی برای توریست های فضایی | فیلم

اولین مرکز آموزشی فضانوردی برای توریست های فضایی | فیلم

راهپیمایی ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه ای در فضا برای تعمیر یک دستگاه ردیابی | فیلم

راهپیمایی ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه ای در فضا برای تعمیر یک دستگاه ردیابی | فیلم

یوری گاگارین اولین فضانورد جهان | فیلم

یوری گاگارین اولین فضانورد جهان | فیلم

عملیات ناموفق ژاپن در جمع‌آوری زباله‌های فضایی | فیلم

عملیات ناموفق ژاپن در جمع‌آوری زباله‌های فضایی | فیلم

آشپزهای فرانسوی در خدمت فضانوردان | فیلم

آشپزهای فرانسوی در خدمت فضانوردان | فیلم

ربات «کانادارم دو» ساخته آژانس فضایی کانادا را بهتر بشناسیم | فیلم

ربات «کانادارم دو» ساخته آژانس فضایی کانادا را بهتر بشناسیم | فیلم

انفجار شهاب سنگ ها در برخورد با جو زمین | فیلم

انفجار شهاب سنگ ها در برخورد با جو زمین | فیلم

موقعیت کیهانی ما در جهان هستی | فیلم

موقعیت کیهانی ما در جهان هستی | فیلم

مصاحبه با فضانورد آمریکایی به همراه تصاویر فضایی بسیار زیبا | فیلم

مصاحبه با فضانورد آمریکایی به همراه تصاویر فضایی بسیار زیبا | فیلم

فضا چیست؛ فضا را بیشتر بشناسیم | فیلم

فضا چیست؛ فضا را بیشتر بشناسیم | فیلم

پیام ویدیویی سکنه ایستگاه فضایی بین‌المللی برای کریسمس و سال نو میلادی | فیلم

پیام ویدیویی سکنه ایستگاه فضایی بین‌المللی برای کریسمس و سال نو میلادی | فیلم

فیلم مشاهده رعد و برق از ایستگاه فضایی ناسا

فیلم مشاهده رعد و برق از ایستگاه فضایی ناسا

آیا در گذشته، مریخ محل زندگی بیگانگان بوده است | فیلم

آیا در گذشته، مریخ محل زندگی بیگانگان بوده است | فیلم

رقص شفق قطبی در سیاره مشتری | فیلم

رقص شفق قطبی در سیاره مشتری | فیلم

انسان در فضا، بدون لباس فضایی چه می شود | فیلم

انسان در فضا، بدون لباس فضایی چه می شود | فیلم

موجودات فضایی چه شکلی هستند |فیلم

موجودات فضایی چه شکلی هستند |فیلم

آغاز ماموریت فضانوردان چینی در ایستگاه فضایی تیانگونگ ۲ | فیلم

آغاز ماموریت فضانوردان چینی در ایستگاه فضایی تیانگونگ ۲ | فیلم

آیا موجودات فضایی در حال تخلیه انرژی خورشیدی هستند | فیلم

آیا موجودات فضایی در حال تخلیه انرژی خورشیدی هستند | فیلم