علی قربان زاده

صحبت‌های جالب علی قربان زاده در رابطه با بحران روابط اجتماعی | فیلم

صحبت‌های جالب علی قربان زاده در رابطه با بحران روابط اجتماعی | فیلم

جشن سالگرد ازدواج قیمت و آنی در برنامه دورهمی | فیلم

جشن سالگرد ازدواج قیمت و آنی در برنامه دورهمی | فیلم

استند آپ کمدی مهران مدیری در رابطه با موضوع بحران آفرینی | فیلم

استند آپ کمدی مهران مدیری در رابطه با موضوع بحران آفرینی | فیلم

بزرگترین اشتباه کاری علی قربان زاده از زبان خودش در برنامه دورهمی | فیلم

بزرگترین اشتباه کاری علی قربان زاده از زبان خودش در برنامه دورهمی | فیلم

استندآپ مهران مدیری درباره مهارت افراد در تولید بحران | فیلم

استندآپ مهران مدیری درباره مهارت افراد در تولید بحران | فیلم

خصوصیت اخلاقی بارز علی قربان زاده از نظر مهران مدیری در برنامه دورهمی | فیلم

خصوصیت اخلاقی بارز علی قربان زاده از نظر مهران مدیری در برنامه دورهمی | فیلم

صحبت های علی قربان زاده درباره شروع کارش در سینما | فیلم

صحبت های علی قربان زاده درباره شروع کارش در سینما | فیلم

صحبت‌های علی قربان زاده درباره علت اینکه زیاد مصاحبه نمی کند | فیلم

صحبت‌های علی قربان زاده درباره علت اینکه زیاد مصاحبه نمی کند | فیلم

وقتی «قیمت» قصد دارد بحران عاطفی با همسرش را مدیریت کند | فیلم

وقتی «قیمت» قصد دارد بحران عاطفی با همسرش را مدیریت کند | فیلم

کلاس آموزش کمدی در ۱۷ دقیقه توسط «قیمت» برای رفع بحران کمدین | فیلم

کلاس آموزش کمدی در ۱۷ دقیقه توسط «قیمت» برای رفع بحران کمدین | فیلم

مهمان های برنامه دورهمی که بعد از ۳ سال بحران موفق به ازدواج شدند | فیلم

مهمان های برنامه دورهمی که بعد از ۳ سال بحران موفق به ازدواج شدند | فیلم

استندآپ جالب مهران مدیری درباره بحران در دوران مختلف زندگی افراد | فیلم

استندآپ جالب مهران مدیری درباره بحران در دوران مختلف زندگی افراد | فیلم

راهکارهای «قیمت» برای حل بحران های زندگی با همسرش | فیلم

راهکارهای «قیمت» برای حل بحران های زندگی با همسرش | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری درباره بحران و مدیریت آن | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری درباره بحران و مدیریت آن | فیلم