صحنه های شکار در حیات وحش

اژدهای کومودو با بزاق سمی خود حیوانات بزرگ را از پا درمی‌آورد | فیلم

اژدهای کومودو با بزاق سمی خود حیوانات بزرگ را از پا درمی‌آورد | فیلم

کمین مار افعی برای خفاش‌های در حال پرواز | فیلم

کمین مار افعی برای خفاش‌های در حال پرواز | فیلم

تلاش خرس قطبی برای شکار شیر دریایی | فیلم

تلاش خرس قطبی برای شکار شیر دریایی | فیلم

تغییر مسیر بی‌موقع غزال را به چنگال شیر انداخت | فیلم

تغییر مسیر بی‌موقع غزال را به چنگال شیر انداخت | فیلم

حمله گرگ به گله بزهای کوهی | فیلم

حمله گرگ به گله بزهای کوهی | فیلم

شکار ماهرانه گورخر توسط شیرهای ماده | فیلم

شکار ماهرانه گورخر توسط شیرهای ماده | فیلم

گرگ‌های گرسنه به دنبال خرگوش صحرایی بزرگ | فیلم

گرگ‌های گرسنه به دنبال خرگوش صحرایی بزرگ | فیلم

حمله شیرها به گله بوفالو و شکار گوساله زخمی | فیلم

حمله شیرها به گله بوفالو و شکار گوساله زخمی | فیلم

شکار پر دردسر سنجاب توسط شاهین | فیلم

شکار پر دردسر سنجاب توسط شاهین | فیلم

صحنه‌هایی از نحوه شکار بزرگترین عقاب جهان؛ عقاب استلر | فیلم

صحنه‌هایی از نحوه شکار بزرگترین عقاب جهان؛ عقاب استلر | فیلم

نبرد و درگیری ببرها بر سر لاشه شکار | فیلم

نبرد و درگیری ببرها بر سر لاشه شکار | فیلم

حمله دسته جمعی گرگ‌ها به گله گاو وحشی | فیلم

حمله دسته جمعی گرگ‌ها به گله گاو وحشی | فیلم

تلاش ناکام شیر ماده برای شکار بچه کرگدن | فیلم

تلاش ناکام شیر ماده برای شکار بچه کرگدن | فیلم

حمله چهار ببر ماده به توله خرس تنها | فیلم

حمله چهار ببر ماده به توله خرس تنها | فیلم

فرار معجزه‌آسای ایمپالا از چنگال پلنگ | فیلم

فرار معجزه‌آسای ایمپالا از چنگال پلنگ | فیلم

حمله غافلگیرانه و شکار بیرحمانه خرس قطبی | فیلم

حمله غافلگیرانه و شکار بیرحمانه خرس قطبی | فیلم

تعقیب و گریز گرگ‌ها و گوزن‌ها در پارک یلو استون آمریکا | فیلم

تعقیب و گریز گرگ‌ها و گوزن‌ها در پارک یلو استون آمریکا | فیلم

حمله شبانه ۳۰ شیر گرسنه به گله فیل‌ها و شکار یک گوساله | فیلم

حمله شبانه ۳۰ شیر گرسنه به گله فیل‌ها و شکار یک گوساله | فیلم

نبرد یوزپلنگ با کفتار برای حفاظت از توله‌ها | فیلم

نبرد یوزپلنگ با کفتار برای حفاظت از توله‌ها | فیلم

حمله شیرهای نر گرسنه به گله بوفالوها | فیلم

حمله شیرهای نر گرسنه به گله بوفالوها | فیلم