شیر

وقتی شیر؛ بچه انسان را با بچه خود اشتباه می گیرد | فیلم

وقتی شیر؛ بچه انسان را با بچه خود اشتباه می گیرد | فیلم

دوستی جالب شیر نر بزرگ با یک سگ کوچک | فیلم

دوستی جالب شیر نر بزرگ با یک سگ کوچک | فیلم

صحنه شکار گوساله گوزن یالدار توسط شیر ماده | فیلم

صحنه شکار گوساله گوزن یالدار توسط شیر ماده | فیلم

صحنه‌های جذاب از لحظات شکار حیوانات مختلف | فیلم

صحنه‌های جذاب از لحظات شکار حیوانات مختلف | فیلم

صحنه جالب شکار بوفالو توسط دو شیر ماده | فیلم

صحنه جالب شکار بوفالو توسط دو شیر ماده | فیلم

بچه آهوی چالاک که مادرش را از چنگال شیر رهانید | فیلم

بچه آهوی چالاک که مادرش را از چنگال شیر رهانید | فیلم

محاصره شیر توسط دسته کرکس های وحشی | فیلم

محاصره شیر توسط دسته کرکس های وحشی | فیلم

شیری که روی شاخ بوفالوها تکه پاره شد | فیلم

شیری که روی شاخ بوفالوها تکه پاره شد | فیلم

شیری که مربی‌اش را خورد | فیلم

شیری که مربی‌اش را خورد | فیلم

از پا درآوردن بچه فیل و شکارش توسط دو شیر نر | فیلم

از پا درآوردن بچه فیل و شکارش توسط دو شیر نر | فیلم

توله کفتاری که شکار شیر نر شد | فیلم

توله کفتاری که شکار شیر نر شد | فیلم

نبرد دیدنی جگوار و شیر کوهی | فیلم

نبرد دیدنی جگوار و شیر کوهی | فیلم

فیلم بسیار زیبا از لایگرها که از سگ شیر می خورند

فیلم بسیار زیبا از لایگرها که از سگ شیر می خورند

عاقبت بازی با دم شیر  | فیلم

عاقبت بازی با دم شیر | فیلم

محافظت شیر ماده از توله هایش در مقابل شیر نر | فیلم

محافظت شیر ماده از توله هایش در مقابل شیر نر | فیلم

فیلم جدال شیر و کروکودیل

فیلم جدال شیر و کروکودیل

شکار یوزپلنگ توسط شیر؛ جزای ورود به قلمرو سلطان جنگل | فیلم

شکار یوزپلنگ توسط شیر؛ جزای ورود به قلمرو سلطان جنگل | فیلم

حرکات آکروباتیک شیر برای شکار گورخر؛ شیرها گله‌ای شکار می‌کنند | فیلم

حرکات آکروباتیک شیر برای شکار گورخر؛ شیرها گله‌ای شکار می‌کنند | فیلم

شکار شدن یک بوفالو توسط یک گله شیر گرسنه + فیلم

شکار شدن یک بوفالو توسط یک گله شیر گرسنه + فیلم

روش جالب شیر برای شکار زرافه + فیلم

روش جالب شیر برای شکار زرافه + فیلم